Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 7 februari 2024

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen. 
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Er is woningnood in Nederland, maar ondanks dat telt ons land inmiddels 31.000 zogeheten spookwoningen blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws eind 2023 (1). Huizen waar langer dan een jaar niemand ingeschreven staat, maar die wel in gebruik lijken te zijn. Er is namelijk sprake van onverklaarbaar energiegebruik. Iets klopt er dus niet achter de voordeur.


  Hoewel er ook niet-criminele redenen kunnen zijn waarom op een bepaald adres niemand ingeschreven staat, leiden controles van spookwoningen regelmatig tot de ontdekking van hennepkwekerijen, drugslabs, opslagplaatsen voor cocaïne of wapens, bordelen of verblijfplaatsen voor illegalen.


  Volgens het artikel van RTL Nieuws stond de teller voor spookwoningen in Arnhem eind vorig jaar op 290. 0,4% van al de woningen in de stad staat dus leeg en wordt aangemerkt als spookwoning. Het gemiddelde huishouden in Arnhem bestaat uit 1.9 personen (volgens de kadastrale kaart). 290 x 1.9 staat gelijk aan ruimte voor 551 potentiële bewoners in panden die nu gewoon ‘leegstaan’ of wellicht misbruikt worden.


  Zowel in het kader van openbare orde en veiligheid, als in de context van woningnood zijn dit ongewenste getallen.


  Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met deze 290 spookwoningen en zo ja, hoe verklaart het college het bestaan hiervan?
  2. Als deze woningen niet in beeld zijn, welke stappen gaat het college ondernemen om deze woningen alsnog in beeld te brengen?
  3. Op welke manier monitort de gemeente momenteel spookwoningen en welke handhavingsmaatregelen zijn er genomen om onregelmatigheden aan te pakken?


  (1)
  https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5424182/criminelen-spookwoning-spookbewoning-woning-leegstand-hennepplantage

 2. 2

  Op zaterdag 20 januari j.l woedde er een korte maar hevige brand in een gemeenschappelijke ruimte in een gebouw aan de Kortlandplaats.
  In deze ruimte is een ontmoetingsplaats met bibliotheek gevestigd.
  Gelukkig ontdekte een voorbijganger de brand en sloeg alarm.
  Bewoners werden geëvacueerd en in de nabij gelegen Jan Hoving flat opgevangen.
  Hoe de brand ontstaan is weten we nog niet, want het onderzoek loopt nog. Maar men gaat uit van brandstichting.
  De volgende dag ben ik naar de flat gegaan en heb een aantal bewoners gesproken. Zij maakten zich grote zorgen, omdat er geen brandalarm te horen is geweest.
  Het blijkt dat in de woningen van dit gebouw wel de verplichte brandalarmen (rookmelders) geplaatst zijn. Maar in de gemeenschappelijke ruimtes en inpandige galerijen niet, omdat dit geen wettelijke verplichting is.
  Daarom hebben wij de volgende vragen: 
  1. Is het college bekend dat het geen wettelijke verplichting is met betrekking tot rookmelders in gemeenschappelijke ruimtes? En zo ja wat kan de gemeente doen om dat alsnog te realiseren?
  2. Is het college bereid om met woningcorporaties in gesprek te gaan om te kijken of deze belangrijke rookmelders in gemeenschappelijke ruimtes en inpandige galerijen in flats te plaatsen waar het kan?

 3. 3

  31 januari ontvingen wij de raadsbrief met daarin de stand van zaken rond het hertenkamp Sonsbeek. In deze brief wordt op een omslachtige manier uitgelegd waarom een ingewikkelde manier van herten houden goed zou zijn voor dierenwelzijn.
  Damherten zijn een soort die zeer geschikt is om getemd in een hertenkamp te leven. Dat gebeurt in Nederland al ruim 300 jaar en ook in Sonsbeek leeft een kudde damherten al ruim 120 jaar zonder problemen.
  Onder het mom van dierenwelzijn (voernijd, te weinig ruimte en te weinig gras) wordt de kudde nu verkleind. Navraag bij betrokkenen bij het beheer van afgelopen 20 jaar van de kudde leert ons dat van de genoemde ‘problemen’ geen sprake is.
  Het gevolg van dit alles is dat mannetjes uit de kudde zijn gehaald, vrouwtjes, alleen achter zijn gebleven in Sonsbeek, mannetjes als ze straks terugkeren gesteriliseerd moeten worden en deze dieren dus niet meer op een natuurlijke manier in een kudde samenleven. Alleen al omdat de natuurlijke cyclus rond de bronsttijd niet meer plaatsvindt. Daar komt bij dat we komende jaren damherten heen en weer gaan slepen, omdat we vinden dat er te veel damherten in Sonsbeek wonen.
  Wij hebben de indruk dat de keuzes die nu gemaakt worden het leven voor de damherten minder aangenaam maakt.
  De VVD fractie heeft daarom de volgende vragen:
  1. Is het college het met de VVD fractie eens dat er geen onderzoek is waaruit blijkt dat het welzijn van damherten in parken in het algemeen of in Sonsbeek in het bijzonder onvoldoende is? Wat vindt het college van de bovengenoemde gevolgen voor dierenwelzijn en wie bepaalt wat dierenwelzijn is?
  2. Wat is de wetenschappelijke onderbouwing voor de keuze voor 4 á 5 herten per hectare?
  3. Waarom overweegt het college niet om de damherten gewoon met z’n allen terug te zetten in Sonsbeek, als een kudde, zoals ze gewend zijn en vanuit die uitgangspositie te werken naar een kleinere kudde. Dat scheelt heen en weer slepen met herten de komende jaren. Zou dat voor het welzijn van de damherten niet een veel betere oplossing zijn?

 4. 4

  De Arnhemse markt werd in het verleden door de gemeente Arnhem georganiseerd, maar is halverwege 2018 overgegaan in handen van de Stichting Arnhemse Markten. Deze Stichting heeft o.a. de plicht om zorg te dragen voor het schoon achterlaten van de markt, wanneer de marktkooplieden weer vertrekken.
  Op vrijdag worden het marktplein en de bakken met groene beplanting door de marktkooplieden schoon achtergelaten.
  Dit is helaas op zaterdag niet het geval. Er blijft veel afval liggen. Verpakkingen, groente, fruit etc. Dit wordt zowel op zaterdag eind van de dag als op zondag niet opgeruimd en de wind doet de rest, waardoor het overal terechtkomt.
  Het plein en de struiken eromheen hebben dan ook een grote aantrekkingskracht op ratten – ziekteverspreiders - die je er ook veel ziet lopen.
  Onze fractie heeft hier regelmatig contact over gehad met de gemeente en er is aangegeven dat er gesprekken plaats hebben gevonden met de Stichting Arnhemse Markten. Er is door de Stichting beterschap beloofd en de gemeente heeft de markt inmiddels meerdere malen schoongemaakt. De kosten zijn verhaald op de Stichting.
  We zijn nu een paar weken verder en het is helaas nog steeds een troep. Er ligt wel minder afval, maar het is nog steeds niet schoon en de ratten lopen er nog steeds rond.
  Daarom heeft onze fractie Arnhem Centraal de volgende vragen:

  1. Er zijn door de gemeente al gesprekken met de Stichting Arnhemse markten gevoerd om de Stichting te manen het plein en het groen schoon achter te laten. Dit heeft echter nog niet het gewenste effect gehad. Welke stappen gaat het college ondernemen om er alsnog voor te zorgen dat het gebied schoon wordt achtergelaten?
  2. Wat gaat het college doen om de vele ratten die zich op het plein en de omgeving van het plein bevinden, te verminderen?
  3. Doet zich de overlast van ratten ook in andere delen van de stad voor en zo ja, waar?
 5. 5

  Op 23 januari ontvingen we een brief, waarin het college aangeeft voornemens te zijn een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de milieueffectrapportage bij het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.
  Het programma heeft mogelijk grote invloed op ontwikkelingen in Arnhem en beïnvloedt ook de keuzemogelijkheden die Defensie in samenspraak met gemeente en provincie heeft, waar het gaat om de Oranjekazerne en de toekomst van vliegbasis Deelen: komen er meer helikopters, een uitbreiding van de munitieopslag of een onverharde landingsbaan voor vrachtvliegtuigen in Arnhem? De raad sprak afgelopen december uitdrukkelijk uit betrokken te willen zijn bij deze ontwikkelingen.
  Het college geeft aan pas op 12 januari door Defensie geïnformeerd te zijn, maar de inzagetermijn voor een zienswijze op de voornemens van Defensie startte al op maandag 18 december.
  De D66-fractie heeft daarom de volgende vragen:
  1. Waarom heeft het college niet direct gesignaleerd dat er plannen ter inzage kwamen die op Arnhem grote invloed kunnen hebben?
  2. Wat is op hoofdlijnen de inhoud van de zienswijze die het college voornemens is in te dienen en waarom is deze inhoud op hoofdlijnen niet opgenomen in de raadsbrief?
  3. Defensie geeft aan lokale overheden te willen betrekken, maar dat lijkt in deze stap niet goed gelukt. Op welke wijze gaat het college eraan bijdragen dat de raad betrokken kan zijn bij alle nog volgende stappen in dit proces?

 6. 6

  In steeds meer gemeenten zorgt het gebruik van de designerdrug ‘flakka’ voor problemen[1]. Mensen die verslaafd zijn aan deze drugs zorgen voor overlast en gaan over tot inbraak en diefstal om in hun verslaving te kunnen voorzien[2]. Opvangplekken voor dakloze mensen kunnen mensen onder invloed van deze niet drugs niet opvangen[3]. Deze drugs maakt mensenlevens kapot. Een aantal burgemeesters heeft een oproep gedaan om de Opiumwet zo snel mogelijk aan te passen, zodat ook deze drug wettelijk verboden zal zijn.
  De fractie van de ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:
  1. Zijn er bij het college signalen bekend van het gebruik van ‘flakka’ en de bijkomende problemen hiervan in onze stad?
  2. Wat doet het college om te voorkomen dat de handel en het gebruik van deze drug toeneemt?
  3. Is het college bereid om de oproep van de burgemeesters om de Opiumwet zo snel mogelijk te behandelen te onderschrijven?
  [1] 'Flakka' zorgt voor grote problemen, burgemeesters willen snel verbod op deze designerdrug - EenVandaag (ampproject.org)
  [2] Alexander is flakka-verslaafd: ‘Mijn studie ligt stil, ik slaap niet’ | linkinbio | gelderlander.nl
  [3] Flakkaverslaafden maken personeel daklozenopvang ziek, zwak en misselijk: ‘We weren ze nu’ | Brabant | gelderlander.nl