Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raadswerkgroepen

Raadswerkgroep Regionale Samenwerking

De raadswerkgroep Regionale Samenwerking bestaat al sinds 2019 en vergadert periodiek. In de werkgroep wordt besproken hoe de gemeente Arnhem omgaat met haar regionale partners en hoe er tussen bijvoorbeeld de regio-gemeenten beter afgestemd kan worden. Er zijn meerdere fracties vertegenwoordigt binnen de raadswerkgroep.


Voor vragen over de raadswerkgroep kan contact opgenomen worden met de raadsadviseur.
De vergadering van de raadswerkgroep zijn opgenomen in de vergaderkalender.

Raadswerkgroep Reflectie Reglement van Orde

De Raadswerkgroep Reflectie Reglement van Orde is gestart in 2023 en komt periodiek samen om te kijken naar het Reglement van Orde (RvO). Het RvO regelt alle zaken over hoe de gemeenteraad van Arnhem vergadert. Diverse raadsleden werken samen om te komen tot aanpassingen of verbeteringen van het RvO.


Voor vragen over de raadswerkgroep kan contact opgenomen worden met de raadsadviseur.
De vergadering van de raadswerkgroep zijn opgenomen in de vergaderkalender.

Raadswerkgroep Burgerparticipatie

De raadswerkgroep Burgerparticipatie bestaat sinds een aantal jaren en bespreekt hoe de gemeente omgaat met burgerparticipatie in de breedte. Het gaat hierbij dus niet over hoe specifieke voorstellen behandeld worden, het gaat om het beleid rondom burgerparticipatie.


Voor vragen over de raadswerkgroep kan contact opgenomen worden met de raadsadviseur.
De vergadering van de raadswerkgroep zijn opgenomen in de vergaderkalender.

Raadswerkgroep Stadsontwikkeling

De raadswerkgroep Stadsontwikkeling is door de gemeenteraad opgericht zodat raadsleden op de hoogte gehouden kunnen worden over de grote opgaven die op de gemeente afkomen. Het gaat hierbij om alle zaken die vallen onder stadsontwikkeling/verstedelijking. Denk hierbij aan grote bouwplannen, tranformaties van bestaande gebieden en mobiliteit binnen de gemeente.


Voor vragen over de raadswerkgroep kan contact opgenomen worden met de raadsadviseur.
De vergadering van de raadswerkgroep zijn opgenomen in de vergaderkalender.