Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

Wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie? Dan kunt u via de mailgroepen raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl de raadsleden en fractievolgers informeren of uitnodigen.


Wilt u inspreken bij een informatief agenda-onderwerp? Of is er een probleem dat u voor wilt leggen aan de raad? Bent u van plan een burgerinitiatief op te zetten of wilt u een petitie aanbieden aan de raad? In deze gevallen kunt u contact opnemen met de griffie. Zij helpen u graag verder, ook wanneer u vragen heeft over de raad en de Politieke Avond.

Bezoekadres: Koningstraat 38, Arnhem
Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem


Mailadres raad
raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl


Disclaimer
Raadsleden en fractievolgers sturen mails die zij ontvangen op hun mailadres van de gemeenteraad soms automatisch door naar hun privéadres. Hierdoor valt de vertrouwelijkheid van deze mails niet binnen de waarborgen van gemeente Arnhem.