Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een lijst met alle voorstellen die tijdens de Politieke Avond behandeld zijn of nog geagendeerd worden.

De Lange Termijn Agenda, kortweg de 'LTA' laat zien welke onderwerpen er de komende tijd naar de gemeenteraad gestuurd gaan worden door het college van B&W.

De raad kan aan het college schriftelijke vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Op die manieer probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Ingekomen stukken zijn berichten die bij de griffie binnenkomen, geadresseerd aan de gemeenteraad. Iedere inwoner, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan de gemeenteraad. Deze stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt periodiek aan de raad ter beschikking gesteld en op de agenda geplaatst.

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Dit gebeurt onder meer door een raadsbrief aan de raad te sturen.

Een formeel middel waarmee elk raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raad en in stemming kan brengen.

Voorstel tot wijziging of aanpassing van een raadsbesluit.

Tijdens de Politieke Avond worden door de wethouders toezeggingen gedaan. Met behulp van dit overzicht wordt bijgehouden welke toezeggingen zijn gedaan en hoe deze worden nagekomen.

Over grote, voor de stad belangrijke en vaak lang lopende onderwerpen worden veel documenten geschreven. Op deze plaats worden ze bij elkaar gebracht zodat er in de loop van de tijd complete en actuele dossiers beschikbaar blijven.

Hier vindt u diverse informatie die betrekking heeft op het werk van de gemeenteraad, zoals het actuele vergaderschema, verordeningen die betrekking hebben op het werk van de gemeenteraad en de raadsleden en financiƫle regels- en beleidsdocumenten.

Hier vindt u de laatste edities van de raadsmail waarin alle relevante zaken voor de gemeenteraad wekelijks gedeeld worden.

De gemeenteraad van Arnhem stuurt wekelijks een nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren. Wilt u voorgaande edities teruglezen? Dat kan hier.

Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan conform de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet geheimhouding worden opgelegd aan stukken die aan de gemeenteraad, het college of de raadscommissie worden overlegd.