Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 27 maart 2024

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Voorafgaand aan de rondvraag wordt door de heer Kamphuis namens de Algemene Onderwijsbond een petitie over 'De inbreng van leraren' aangeboden. De heer Kamphuis zal deze petitie tevens van een korte toelichting voorzien.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 20 maart meldde de burgemeester dat de voorziene demonstratie van Pegida op 23 maart niet kan doorgaan. Een demonstratie die de D66-fractie inhoudelijk al eerder verwerpelijk, polariserend en nodeloos kwetsend noemde, maar die wel binnen de juridische kaders valt.
  De zwaarwegende reden voor het verbieden is het risico voor ernstige wanordelijkheden en een gesignaleerde terroristische dreiging in relatie tot de betoging. D66 vertrouwt erop dat de burgemeester de signalen uit de driehoek zeer zorgvuldig heeft gewogen en dat een verbod daadwerkelijk onvermijdelijk was. De D66-fractie vindt het zéér zorgelijk dat in Arnhem een situatie ontstaan is waarbij terroristische bedreigingen een demonstratie onmogelijk maken.
  In dezelfde brief merkt de burgemeester, naast de wanordelijkheden en de terroristische dreiging, in meer algemene bewoordingen op dat social media een aanzuigende en mobiliserende werking hebben. Deze aanzuigende werking vergroot volgens de burgemeester de onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid van de situatie.
  De D66-fractie constateert dat zowel het toegenomen dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland als het effect van social media ook van invloed kunnen zijn op de beheersbaarheid van andere demonstraties. Tegelijkertijd dient het demonstratierecht altijd beschermd te worden. We hebben daarom de volgende vragen:
  1. Welke impact verwacht de burgemeester van het toegenomen dreigingsniveau en het effect van social media op het mogelijk maken van toekomstige demonstraties?
  2. Welke extra maatregelen voorziet de burgemeester om, ondanks hoge dreigingsniveaus of de invloed van social media, ook in de toekomst grootschalige of omstreden demonstraties in Arnhem mogelijk blijven te maken?

 2. 2

  Demonstratierecht in Nederland is verankerd in artikel 9 van onze grondwet. De portefeuillehouder veiligheid, de burgemeester van Arnhem heeft meermaals uitgesproken dat hij dit een waardevol recht vindt.
  Gelet op dat feit is het dan ook bijzonder dat naast de keuzes die gemaakt zijn omtrent de aangekondigde demonstratie van de heer Wagensveld van 23 maart jl. er tevens soortgelijke handelingen zijn verricht door politie jegens een andere demonstrant[1] met diens eigen demonstratie.
  Zover bekend had de demonstrant aangekondigd op een andere locatie en ander motief een demonstratie te houden ter bescherming van het demonstratierecht.
  Opmerkelijk is dan het feit dat deze demonstrant is staande gehouden, aangehouden, van haar vrijheid is ontnomen en een gebiedsverbod van 48 uur is opgelegd op basis van een overtreding van de APV.
  Hierover heeft de fractie van Forum voor Democratie de volgende vragen:
  1. Gelet op het feit dat de tweede demonstratie is aangekondigd waarom heeft de burgemeester deze demonstratie niet verboden en de raad hierover geïnformeerd?
  2. Gelet op het feit dat het een afzonderlijke demonstratie betrof is in dezen de APV correct gehandhaafd c.q. mocht de APV wel toegepast worden?
  3. Wat is nu de status quo m.b.t. het dreigingsniveau? Welke concrete acties zijn ondernomen zodat in de toekomst demonstraties c.q. betogingen van dit soort karakter wel doorgang kunnen gaan vinden?
  [1] https://www.gelderlander.nl/arnhem/vrouw-38-uit-vorden-aangehouden-die-koran-wilde-verscheuren-in-arnhem~af674908/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 3. 3

  Naar aanleiding van artikel 44 vragen d.d. 13 september 2023 van Arnhem Centraal over haar zorg over de stand van zaken met betrekking tot de vaccinatiegraad in Arnhem, ontving de raad op 14 november 2023 een raadsbrief waarin ze wordt geïnformeerd over de dalende vaccinatiegraad in Arnhem en de maatregelen die reeds genomen zijn én worden om de vaccinatiegraad en -bereidheid bij de Arnhemse inwoners te verhogen.
  We zien dat er op dit moment in verschillende landen uitbraken zijn van mazelen, en helaas is dat sinds gisteren ook in Nederland het geval: een uitbraak van mazelen in de regio Eindhoven. Het gaat om 14 ongevaccineerde kinderen met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar en een ongevaccineerde volwassene.
  De mazelen zijn enorm besmettelijk, en met de lage vaccinatiegraad in Arnhem is het niet meer de vraag óf, maar wanneer er een uitbraak komt.
  Daarom hebben wij de volgende vragen:
  1. Is het college het met ons eens dat de mazelenuitbraken wereldwijd en nu ook in Nederland zorgelijk zijn en dat het niet ondenkbaar is dat dit Arnhem ook zal treffen?
  2. Kan het college aangeven hoe het zich voorbereidt op een mogelijke mazelenuitbraak? Liggen er al draaiboeken klaar? En zo ja, wat betekent dit?
  3. Is het college bereid om – naast de maatregelen die het zelf heeft genomen om de vaccinatiegraad en -bereidheid te verhogen – bij het kabinet aan te dringen op een grote publiekscampagne om de noodzaak van vaccinaties onder de aandacht te brengen?


  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5439095/mazelen-uitbraak-europa-nederland-gevaar-baby-vaccinatie
  https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaccinatiegraad-tegen-mazelen-in-arnhem-daalt-tot-onder-kritische-grens~acd2e825/
  https://nos.nl/artikel/2512748-uitbraak-mazelen-in-regio-eindhoven
  https://portal.ibabs.eu/Document/ListEntry/d2dd78f7-cae1-4ef8-8f85-9c050080b4f7/f86dd01d-4ffc-436f-89f4-18ec2078a0bc

  Toezeggingen

  Titel
  Inzet vaccinatiebussen
 4. 4

  Dat kinderen buiten speelden was “vroeger” de normaalste zaak van de wereld. Maar “tegenwoordig” is dat al lang niet meer vanzelfsprekend.
  Kinderen blijven binnen en vermaken zich met de spelcomputer, tablet of de televisie.
  Buitenlucht, bewegen en lekker ravotten! Dat dacht een groot aantal bewoners in de buurt van de Limburgsingel. Zij maakten dit kenbaar via socialmedia.
  Aan de Limburgsingel ligt een groot stuk grasveld waar ooit een groot speelkasteel heeft gestaan. Deze is een aantal jaren geleden weggehaald.
  In de wijk wonen nu vele gezinnen met kleine kinderen. Zij willen graag dat hier weer een nieuwe speeltuin terug kan komen.
  Een speeltuin die niet alleen fijn is voor de kinderen, maar ook een sociale ontmoetingsplek kan worden. Waar ook ouders elkaar kunnen ontmoeten en er meer verbinding kan ontstaan in de wijk.
  Daarom heeft de fractie van Arnhem Centraal de volgende vragen:
  1. Is het college het met ons eens, dat wij als gemeente moeten stimuleren dat kinderen weer gaan buitenspelen op een veilige plek in deze wijk?
  2. Is het college bereid om te onderzoeken of het weer mogelijk is om na jaren van afwezigheid op deze locatie weer een nieuwe speeltuin te creëren ?
  3. Kan het college In het kader van burgerparticipatie aangeven op welke wijze de buurt bij betrokken wordt bij met name de inrichting van de nieuw te realiseren speeltuin op deze locatie ?

 5. 5

  Toegang tot drinkwater is een primaire levensbehoefte. Dit voor (natuurlijk) het drinken van voldoende water maar ook om jezelf en je kleding te kunnen wassen.


  Desondanks mogen drinkwaterbedrijven op dit moment het water afsluiten wanneer de rekening, ondanks verschillende herinneringen, niet wordt betaald. Wanneer dit gebeurd, kan er bij de gemeente aangeklopt worden om te bemiddelen met het drinkwaterbedrijf.


  Vorige week oordeelde de rechter gelukkig dat de Nederlandse Staat en twee drinkwaterbedrijven onrechtmatig handelen door niet al het redelijkerwijs mogelijke te doen om te voorkomen dat minderjarige kinderen niet voldoende toegang hebben tot drinkwater. Eerder riepen ook de kinderombudsman en de VN-rapporteur Nederland al op te stoppen met gezinnen van water af te sluiten.


  We hebben daarom de volgende vragen:
  1. Deelt het college de mening dat het onacceptabel is wanneer huishoudens met minderjarige kinderen in Arnhem van drinkwater worden afgesloten?
  2. Heeft het college zicht op, of weet ze of Vitens zicht heeft en houdt op, hoe vaak in Arnhem het drinkwater van kinderen wordt afgesloten?
  3. Hoe gaat het college recht doen aan de uitspraak van de rechter door te voorkomen dat huishoudens met minderjarige kinderen in Arnhem ooit worden afgesloten van drinkwater?