Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 20 december 2023

18:00 - 18:45
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Aan het begin van de rondvraag wordt ingesproken door de heer Rubens namens omwonenden over 'Parkeeroverlast Arnhem Noord door leerkrachten, leerlingen van Cios Rijn IJssel, sporters/zwemmer/bezoekers van sportpark Valkenhuizen’.

Agendapunten

 1. 1

  De VVD-fractie bereiken diverse signalen dat ontwikkelaars steeds minder bereid zijn te investeren in woningbouw in Arnhem. 
  Er zijn zelfs ontwikkelingen die stopgezet worden omdat de Arnhemse Woonvisie de ontwikkelmogelijkheden zodanig wijzigt dat ontwikkeling niet meer mogelijk is. Het project 'Uniek Wonen in Arnhem' is bijvoorbeeld op de lange baan geschoven vanwege de toekomstige woonvisie. Een ambitieus project met circa 100 koop- en huurwoningen in allerlei verschillende prijsklassen, waar inmiddels sprake is van concrete planvorming en het participatieproces al is gestart. De Arnhemse ambitie voor het bouwen van nieuwe woningen is groot en we hebben daar alle marktpartijen hard voor nodig. Om de vergrote opgave succesvol te volbrengen moeten we partijen uit het werkveld aan ons binden en gezamenlijk met die grote opgave aan de slag te gaan. Dat zijn we verplicht aan alle woonzoekenden in Arnhem.
  De VVD heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het feit dat ontwikkelaars reeds opgestarte ontwikkelingen stopzetten als gevolg van de nog vast te stellen Woonvisie en kan het college eveneens aangeven om hoeveel ontwikkelingen dit gaat?
  2. Wat gaat het college doen om Arnhem aantrekkelijk te houden voor particuliere ontwikkelaars?
  3. Wat zegt het college tegen de mensen die al heel lang op zoek zijn naar een woning en staan ingeschreven voor projecten zoals 'Uniek wonen in Arnhem', die nu door het wijzigen van het beleid niet doorgaan?
 2. 2

  Fatbikes zijn razend populair onder jongeren, met name vanwege hun relatief goedkope prijs. Volgens experts zijn deze elektrische fietsen met extra brede banden lang niet altijd even veilig en laat het schakelmateriaal nogal eens te wensen over. Normaal gaan fatbikes zo’n 25 km per uur, maar met opgevoerde fatbikes kunnen ook snelheden van 45 km per uur worden gehaald. De afgelopen periode is het in Arnhem helaas al een aantal keer (bijna) fout gegaan. Zo reed onlangs een bestelbus tegen een fatbiker aan op de Roosendaalseweg(1) en luidde de politie de noodklok nadat een meisje van 17 met een fatbike met 50 kilometer per uur van een helling op de Geitenkamp reed zonder werkende remmen(2).
  De D66 fractie is bezorgd over de verkeersveiligheid door de groeiende populariteit van fatbikes en heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe beoordeelt het college het effect van het toenemende aantal fatbikes op de verkeersveiligheid in de stad?
  2. De politie in Arnhem kondigde onlangs aan dat zij de aankomende tijd extra gaan controleren op fatbikes en de veiligheid ervan. Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om het onveilig gebruik van fatbikes te ontmoedigen?
  3. Is het college bereid om, in navolging van 20 andere gemeenten(3), bij het Rijk aan te dringen op landelijke maatregelen? Bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van opvoersetjes en invoering van een minimumleeftijd.
   1. Kort nadat politie waarschuwt voor omstreden fiets gaat het tóch weer mis: bestelbus knalt tegen fatbike | Arnhem | AD.nl
   2. Meisje (17) op fatbike met bijna 50 kilometer per uur over fietspad: ‘Remmen deden weinig tot niets’ | Arnhem | gelderlander.nl
   3. Maatregelen tegen overlast fatbikes - Gemeente Amsterdam
 3. 3

  De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen gaat steeds verder achteruit blijkt uit het recente internationale PISA-onderzoek.
  Uit de resultaten in het PISA-onderzoek blijkt dat de prestaties van Nederlandse 15-jarigen op het gebied van leesvaardigheid tussen 2018 en 2022 opnieuw zijn gedaald. De daling is sterker dan tussen 2015 en 2018 en ook sterker dan in de OESO-landen gemiddeld. Nederland presteert voor leesvaardigheid nu voor het eerst onder het OESO-gemiddelde.
  Dat betekent dat inmiddels 33% (dus 1 op de 3) 15-jarigen functioneel analfabeet is en dus onvoldoende taalvaardig is om mee te doen aan onze samenleving.
  CDA Arnhem maakt zich net als SP Arnhem ernstig zorgen over en is ook benieuwd naar de Arnhemse situatie. En of wij als gemeente een stap erbij moeten zetten.
  Volgens een artikel van de NOS wordt het lerarentekort door velen in het onderwijs als een belangrijke oorzaak gezien. Maar andere omstandigheden spelen natuurlijk ook een rol.
  Het CDA en de SP hebben daarom de volgende vragen:
  1. Is er voor het college aanleiding om aan te nemen dat deze schrikbarende cijfers anders zijn voor de gemeente Arnhem?
  2. Wat kan het college extra doen om dit probleem aan te pakken? Denk daarbij wellicht aan taalmaatje of iets binnen het vrijwilligersbeleid.
  3. Als oorzaak wordt het lerarenprobleem gezien. Daarbij hoort een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen en voldoende tijd. Hier ligt dus ook zeker een taak voor de gemeente. Wat gaat het college extra doen om het lerarentekort tegen te gaan?

 4. 4

  De SP fractie stelde eerder mondelinge vragen over het breken van de kudde van Hertenkamp Sonsbeek en het verplaatsen van de mannetjesherten naar een kale boomloze strook bij station Presikhaaf. De wethouder liet weten dat het voorkomen van damherten op de nieuwe lijst van hobby- en recreatiedieren aanleiding was voor zijn besluit. De SP fractie gaf toen al aan dat de minister twijfels had over de plaatsing van damherten op die lijst. Gisteren ontvingen wij het bericht dat de minister een ommezwaai heeft gemaakt en dat hertenkampen alsnog behouden kunnen worden.
  De fracties van de SP en VVD hebben daarom de volgende vragen:  
  1. Is het college bekend met de ommezwaai van de minister?
  2. Is het college bereid om uitvoering te geven aan de aangenomen motie van de SP c.s. die opdraagt tot behoud van hertenkamp Sonsbeek?
  3. Is het college bereid de kudde zo spoedig mogelijk te laten herenigen in hertenkamp Sonsbeek en wanneer zal dat het geval zijn?

 5. 5

  “Men breidt de hipste voorzieningen hier prachtig uit, maar vergeet de bewoners die met al dit
  verkeer worden opgescheept”.
  Op deze manier verwoorden bewoners van de Beukenlaan en omgeving hun ergernis. Al jarenlang ervaren bewoners van de Beukenlaan en aanliggende straten overlast van verkeer dat Sportpark Valkenhuizen en Rijn-IJssel als eindbestemming heeft. Dit leidt ertoe dat bewoners zelf niet meer kunnen parkeren, dat mensen die slecht ter been zijn in onmogelijke situaties terechtkomen en dat op verschillende kruisingen onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan.
  De bewoners hebben meerdere meldingen bij de gemeente gedaan. Dit heeft een enkele keer tot hoogstens een incidentele oplossing geleid, maar structurele oplossingen bleven uit. Sterker nog, de overlast neemt alleen maar toe. Bewoners hebben het idee níet de lusten, maar slechts de lasten te ervaren van het vernieuwde Valkenhuizen en een CIOS-opleiding met regionale aantrekkingskracht. Oftewel: er wordt volop geïnvesteerd in fraaie faciliteiten voor anderen, maar de wijkbewoners zelf plukken hier vooral de wrange vruchten van.
  Dit alles heeft ervoor gezorgd dat bewoners zich hebben verenigd in een actiecomité. In de decembereditie van de wijkkrant ‘Op de Hoogte’ hebben bewoners een oproep geplaatst en met elkaar hebben zij suggesties ter verbetering geformuleerd, zoals: vaker gebruik maken van verkeersregelaars, eenrichtingsverkeer in de Beukenlaan en het nieuwe parkeerterrein P2 effectiever laten gebruiken.
  De SP-fractie deelt de zorgen van de wijkbewoners en heeft daarom de volgende vragen:
  1. Bewoners van de Beukenlaan en omgeving maken al jarenlang hun ongenoegen kenbaar over de overlast die zij ervaren, onder andere door meldingen in de Fixi app. Wat heeft het college in die tijd gedaan om gehoor te geven aan deze bewoners?
  2. Is het college bereid om mét bewoners een plan te maken en hierbij ook Rijn-IJssel en Sportpark Valkenhuizen te bewegen om tot structurele oplossingen te komen?
  3. Kan het college aangeven hoe verdere overlast voor de omwonenden wordt voorkomen wanneer faciliteiten op Sportpark Valkenhuizen worden uitgebreid?

 6. 6

  Het college lijkt haar plannen voor de grootschalige herinrichting van de Velperweg on hold te zetten, het project, genaamd 'Renaissance van de Velperweg’, gaat nu vertraging oplopen. De weg tussen de Raapopseweg en het A12-viaduct nabij Velp zal anderhalf jaar lang op de schop gaan, waarbij de weg negen maanden gesloten zal zijn voor zowel bus- als autoverkeer. De beloofde omleiding via Plattenburgerweg en Oude Velperweg roept onvrede op bij bewoners.
  Het projectteam geeft toe dat 'de laatste hobbels' meer tijd vergen, waaronder de aanpassingen aan omleidingen en het verleggen van kabels en leidingen. Het feit dat deze kwesties niet eerder zijn aangepakt, roept vragen op over de oorspronkelijke planning en de uitvoering.
  Naar aanleiding van deze vertraging heeft de VVD-fractie de volgende vragen:
  1. Wat is de kernoorzaak van de vertraging van de werkzaamheden en hoe had dit voorkomen kunnen worden? Graag de reflectie van het college.
  2. Bewoners maken zich zorgen over mogelijke schade aan hun huizen, waarvoor de gemeente nulmetingen belooft. Deze toezegging roept de vraag op waarom dit niet eerder als standaardprocedure is ingevoerd bij een dergelijk grootschalig project
  3. In hoeverre is vooraf het juiste verwachtingsmanagement richting bewoners gerealiseerd en zijn de bewoners hierin meegenomen?

  Toezeggingen

  Titel
  Verbinding tussen De Laar en Velp