Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 15 februari 2023

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via:
https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Het leerlingenvervoer in Nederland staat onder druk. De taxibranche kampt met enorme personeelstekorten, waardoor leerlingen vaak te laat op school komen.
  Verschillende gemeentes in de regio Amersfoort en ook de stad zelf zijn gestart met een proef. Voor 19 leerlingen van één school die niet met eigen vervoer naar school kunnen of ver weg wonen, komt de gemeente met een speciaal programma. Dat moet er voor zorgen dat leerlingen straks met een door de gemeente verstrekt e-bike naar school kunnen fietsen.
  Het project genaamd “Snelbinders” stelt deze fietsen beschikbaar nadat de leerlingen een cursus hebben gevolgd, om veilig en zelfstandig naar school te kunnen fietsen.
  Als ze zuinig zijn op hun fiets mogen ze deze na 4 jaar houden.


  Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college :

  1. Is bij het college bekend of in Arnhem en omgeving de werkdruk ook hoog is in het leerlingenvervoer en zorgt dat voor problemen? Zo ja, welke acties worden daar op ingezet?
  2. Is het college op de hoogte van deze proef in en om Amersfoort en wat is uw mening hierover?
  3. Indien de werkdruk bij het Arnhemse leerlingenvervoer ook (te) hoog is, Is het college dan bereid om te gaan onderzoeken of er in Arnhem ook zo’n project gestart kan worden?

  Toezeggingen

  Titel
  Druk op het leerlingenvervoer verminderen
  Druk op het leerlingenvervoer verminderen
 2. 2

  Afgelopen week verscheen in het NRC een artikel over vertraging van woningen door het wegvallen van de bouwvrijstelling. Uit recente onderzoek van de EIB blijkt dat de bouw van 1 op 10 nieuwe woningen fors vertraging oploopt. Zeker achtduizend woningen kunnen waarschijnlijk helemaal niet gebouwd worden. Het EIB-onderzoek laat zien wat de impact van het vonnis van de Raad van State is op de landelijke bouwopgave. Die lijkt inmiddels steeds complexer te worden.
  De D66 fractie heeft eind vorig jaar schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp, waaruit bleek dat op dat moment geen bouwprojecten stil kwamen te liggen. Wat de D66 fractie betreft moet de gemeente zich tot het uiterste inzetten om vertraging van woningbouwplannen tegen te gaan. Naar aanleiding van de recente berichtgeving hebben de fracties D66 en VVD de volgende aanvullende vragen:

  1. Heeft het college sinds vorig jaar van bijvoorbeeld projectontwikkelaars signalen ontvangen over mogelijke vertraging of uitval van Arnhemse woningbouwprojecten?
  2. Zijn er inmiddels aanvullende stikstofonderzoeken gedaan bij aanvragen van omgevings-vergunningen? Wat is de verwachting voor de komende periode?
   De gemeenteraad krijgt tweemaandelijks een lijst met zachte woningbouwplannen toegestuurd, met daarin woningbouwprojecten waar het bestemmingsplan nog voor moet worden vastgesteld. De lijst, met daarin ook een planning, wordt om de twee maanden geactualiseerd.
  3. In het huidige overzicht valt op dat veel woningbouwplannen ten opzichte van de vorige lijst een half jaar of soms meer zijn vertraagd. In hoeverre is de stikstofproblematiek mede verantwoordelijk voor deze vertragingen?

  Toezeggingen

  Titel
  Vertraging Arnhemse woningbouwplannen
 3. 3

  Afgelopen maandag 6 februari bereikte ons de brief/noodoproep van de basisschool Confetti inzake de huidige situatie rondom de noodhuisvesting. In deze brief – die is gericht aan college en gemeenteraad – wordt nogmaals duidelijk uiteen gezet wat de dringende onderbouwing is van deze noodkreet. Er wordt gewezen op de gebreken die dit met zich meebrengt.
  Het doel van deze brief/noodkreet is met name om meer duidelijkheid te krijgen rondom de huidige kwaliteit en de duur van de tijdelijkheid. Het is een dringend verzoek om meer duidelijkheid te krijgen. Er is grote zorg over de gebreken die deze noodvoorziening met zich meebrengt en de daaraan verbonden mindere kwaliteit van onderwijs die daarvan een gevolg is.
  Hierbij nogmaals kort verwoord, de belangrijkste gebreken die onder de aandacht worden gebracht in de brief:

  • De akoestiek in de leslokalen en op de gangen is niet goed. Het geluid gonst. Dit zorgt voor extra prikkels die hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten veroorzaken en veel extra energie vragen. De akoestiek beïnvloedt de schoolprestaties en het welbevinden van zowel de leerlingen als het onderwijskundig personeel. Voor een leerling moeten er op dit moment verschillende aanpassingen worden gedaan om de leerling goed in de groep te kunnen houden. Naast de akoestiek in de lokalen is er tevens geluidsoverlast van de bovenverdieping naar de lokalen op de begane grond door beweging van de leerlingen en het schuiven van meubilair.
  • Het klimaat in de groepen is niet goed. In de noodvoorziening is het koud in de winter het klimaat in de groepen is niet goed. In de noodvoorziening is het koud in de winter en erg warm in de zomer, het tocht op verschillende plekken als het waait. De CO2 meters geven direct een overschrijding aan. Voor de wintermaanden geldt dat we de verwarming extreem hoog moeten zetten om de temperatuur op peil te houden en in de zomer is het afgelopen jaar voorgekomen dat we groepen naar huis hebben moeten sturen omdat de temperatuur opliep richting de 30 graden
  • Verlichting: het aantal lumen is te laag. Een meting is op zijn plaats.
  • Onderhoud algemeen: De noodvoorziening is verouderd en heeft meerdere jaren op verschillende plekken dienst gedaan. De afgelopen anderhalf jaar zijn er meerdere problemen aangepakt ten aanzien van het onderhoud, er blijven problemen komen als lekkage, gaten in de afwerking, verouderd kapot sanitair, onherstelbare vlekken en plekken op de vloeren en wanden.

  Als fractie van de ChristenUnie hebben wij – n.a.v. deze noodkreet/brief – dan ook een drietal vragen:

  1. Wat gaat het college doen met deze brief/noodkreet?
  2. Kan het college aangeven wat voor perspectief kan worden geboden binnen de mogelijkheden die hiervoor zijn, om z.s.m. te komen tot permante bouw?;
  3. Welke acties gaat het college ondernemen ten aanzien van de genoemde gebreken, in de komende jaren die nog gaan volgen, als overbrugging naar permante bebouwing?