Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 6 december 2023

18:45 - 19:45
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Voorafgaand aan dit vragenuurtje wordt als eerste in gesproken door directie en leerling Mozaïekschool (ook namens Parcivalschool en Margarethaschool) over ‘sluiting gymzaal Fluitekruidstraat en bewegingsonderwijs’. Als tweede wordt ingesproken door Kevin Janssen namens Vitesse over 'Maatschappelijke projecten Vitesse Betrokken’.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Na afloop van het laatste wijkplatform Presikhaaf overleg, werd ik door leden aangesproken over de gevaarlijke situatie bij de Mariëndael school op de hoek van Kinderkamp / Middachtensingel. Ik werd uitgenodigd om de volgende dag ’s middags tijdens de uitloop de situatie live mee te maken.
  En ja hoor, binnen no-time waren de trottoirs, fietspaden en andere weggedeeltes vol busjes van het leerlingenvervoer.
  Ze blokkeerden het overige verkeer en veroorzaakten gevaarlijke situaties voor zowel voetgangers, fietsers als het andere autoverkeer.
  Bij het kruispunt is een vluchtheuvel waardoor de doorgang al erg smal is.
  Als daar vervolgens allerlei busjes de weg nog smaller maken, wordt het wel heel tricky.
  Toen de leden de buschauffeurs hier op aanspraken, werden ze nog net niet onheus bejegend.
  Op de meegestuurde foto’s wordt een en ander wel duidelijk. Er zijn ook nog filmpjes van.
  De wijkplatformleden suggereren om tijdens het brengen en ophalen de busjes gebruik te laten maken van de parkeerplaats bij de sporthal. Die plaatsen kunnen voor de haal- en brengmomenten gemarkeerd en vrijgehouden worden, zodat de kinderen veilig in en uit kunnen stappen en het kruispunt vrij blijft voor het overige verkeer.
  Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:
  1. Is deze onveilige situatie bij de Mariëndael bekend en geldt dit bij meer scholen in Arnhem?
  2. Indien het college deze situatie(s), net als de ouders en onze fractie, ongewenst en onveilig vindt, wat gaat u daar dan aan doen?
  3. Neemt u in uw overwegingen het idee van de platformleden om gebruik te maken van de
  (veilige) parkeerplaatsen bij de sporthal mee?

 2. 2

  In het basisonderwijs hebben leerlingen recht op twee lesuren gym per week. Sommige scholen, zoals de Margarethaschool, profileren zich al jaren als een school met extra aandacht voor bewegingsonderwijs door voor álle leerlingen, ook de allerkleinsten, drie lesuren bewegingsonderwijs aan te bieden.


  Helaas dreigt het voor leerlingen van de Parcivalschool en de Mozaïekschool onmogelijk te worden om twee lesuren per week te kunnen gymmen, terwijl het voor de Margarethaschool onmogelijk wordt om zich nog te kunnen profileren als school met éxtra aandacht voor bewegingsonderwijs. Reden hiervoor is de sluiting van de gymzaal aan de Fluitekruidstraat, omdat deze is afgekeurd. Dit mag geen verrassing heten, aangezien de verouderde staat van het gebouw al jaren bekend was en het college in 2019 nog aangaf dat ‘De huidige gymzaal aan de Fluitekruidstraat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en bouwkundig en technisch toe is aan vervanging.’


  Met ingang van schooljaar 2023/2024 is de gymzaal aan de Fluitekruidstraat onbruikbaar verklaard. Vervolgens heeft de gemeente de Margarethaschool, de Parcivalschool en de Mozaïekschool gesommeerd om samen gebruik te gaan maken van de gymzaal in de Malburcht, aan de Graslaan. Dit is echter onmogelijk, want op deze manier zouden alle drie de scholen niet aan de norm van twee lesuren per week komen en daarnaast zou de Margarethaschool op deze manier worden gedwongen om hun eigen concept, met extra bewegingsonderwijs, op te geven. Iets waar deze school jaren aan gebouwd heeft en naast lokale, ook landelijke bekendheid mee heeft gekregen.


  Sinds afgelopen donderdag gymmen de leerlingen van de Parcivalschool in Rijkerswoerd, waar zij met een touringcar heen worden gebracht. De Margarethaschool verkeert in onzekerheid over de toekomst van het eigen onderwijsconcept. En de Mozaïekschool kan op dit moment zelfs helemaal niet terecht in een gymzaal. En dit alles gebeurt in dat deel van Arnhem, waar met de Arnhem-Oost aanpak moet worden ingezet om de leefbaarheid te verbeteren.


  Naar aanleiding van dit alles heeft de SP-fractie de volgende vragen:


  1. Erkent het college dat het reeds jarenlang bekend was dat de gymzaal aan de Fluitekruidstraat in slechte staat verkeerde en het zeer betreurenswaardig én nalatig is dat er nu nog steeds geen oplossing is voor de betreffende leerlingen?

  1. Hoe kan het dat leerlingen in het schooljaar 2022/2023 nog in de gymzaal aan de Fluitekruidstraat gymden, deze gymzaal na de zomervakantie pardoes werd afgekeurd, en de raad hier vervolgens niet over is ingelicht?

  1. Is het college bereid om met de betrokken scholen nog dit kalenderjaar tot een oplossing te komen – bijvoorbeeld door een demontabele gymzaal te plaatsen - waarbij alle leerlingen voldoende gymles kunnen krijgen, zonder dat scholen en leerlingen tegen elkaar worden uitgespeeld?

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen n.a.v. het bericht dat gymlessen van de Margarethaschool, Parcivalschool en Mozaïekschool onder druk staan door fouten van de gemeente Arnhem
 3. 3

  Onlangs werd Pride Photo Exhibition 2023 onthuld op het Gele Rijdersplein. Het is de tweede keer dat deze tentoonstelling in onze stad staat. De organisatie wil door middel van deze tentoonstelling grotere zichtbaarheid geven aan LHBTIQA+-diversiteit en identiteiten, om acceptatie te vergroten. Eén van de foto’s betreft een jonge transman met zijn 6-jarige broertje. Beiden zijn op de foto met ontbloot bovenlijf te zien. Daarover heeft de ChristenUnie de volgende vragen:


  1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de betreffende foto in de context van de Pride Photo Exhibition verkeerd geïnterpreteerd kan worden? Denk hierbij aan seksualisering van kinderen.
  2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat wij de veiligheid en onschuld van kinderen moeten waarborgen en hen moeten beschermen tegen seksualisering. En dat deze foto in deze tentoonstelling daar niet aan bijdraagt?
  3. Is het college bereid om deze foto uit de tentoonstelling te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

 4. 4

  Afgelopen week konden we in de Arnhemse Koerier een opinieartikel lezen van de vuurwerkbranche met de kop ‘vuurwerkverbod is feitelijke leugen. Vooruitlopend op de communicatie vanuit de gemeente bedenken vuurwerkondernemers nu alvast dat de burger misleid gaat worden. Verder wordt aangegeven dat je het vooral wel mag kopen en hebben en er toch niet te handhaven is, de pakkans is enorm klein. Door de toon van het artikel wordt volgens de Partij voor de Dieren het kopen van vuurwerk gestimuleerd. Uit andere bronnen hebben we informatie dat een groot deel van de Arnhemmers geen weet heeft van het verbod op afsteken van cat2 vuurwerk tijdens de jaarwisseling. In de raadsbrief van september is aangegeven dat er een campagne van de gemeente zal komen waarin burgers van informatie worden voorzien. De bestellingen kunnen echter momenteel al worden gedaan en er moet natuurlijk voorkomen worden dat onwetende burgers vuurwerk kopen dat ze vervolgens niet in Arnhem af zullen mogen steken.


  Daarom hebben we de volgende vragen:


  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vuurwerkbranche in dit artikel een signaal afgeeft dat het vuurwerkverbod gewoon genegeerd kan worden, en bent u bereid om met de branche in gesprek te gaan om dergelijke uitingen in de toekomst te voorkomen?

  1. Wanneer komt gemeente Arnhem zelf met duidelijke berichtgeving over het afsteekverbod voor cat.2/f2 consumentenvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling en op welke wijze zal die informatie verspreid worden?

  1. Voorheen heeft Arnhem een inleverpunt gehad voor vuurwerk. Zou dergelijk inleverpunt ook dit jaar geregeld kunnen worden?
 5. 5

  De afgelopen weken bereikte ons een noodoproep m.b.t. de toegankelijkheid van de markt. In deze brief werden wij erop geattendeerd dat de markt als ontoegankelijk wordt ervaren voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld mensen in een ligrolstoel of die slecht ter been zijn.
  Sinds de aanpassing van de stenen voor de markt is deze minder toegankelijk geworden voor mensen met een beperking.


  Er is helaas nog geen zicht op een oplossing voor dit probleem. Verschillende overheden wijzen naar elkaar voor dit probleem.
  Wij vinden dat de markt toegankelijk moet zijn voor iedereen. Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarbij dergelijke barrières weggenomen dienen te worden. Wij willen dan ook het college oproepen zich in te zetten voor aanpassingen aan de markt, zodat dat deze toegankelijk wordt voor iedereen.


  In aansluiting daarop, willen wij het college de volgende vragen stellen :


  1. Is het college op de hoogte van deze specifieke problematiek, als het gaat om de toegankelijkheid van de markt voor mensen met een beperking;
  2. Wat is er de afgelopen tijd al gedaan om dit probleem op te lossen?;
  3. Kan het college toezeggen dat er zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen om hieraan wat te doen?
 6. 6

  Afgelopen week ontvingen wij signalen dat in de Oogststraat, Warmoesstraat en Agnietenstraat in Klarendal de onveiligheid sterk is toegenomen.
  - Het afgelopen halfjaar zijn een vijftal inbraak- en insluippogingen in deze buurt geweest
  - Bewoners melden dat de huizen niet inbraakveilig zijn
  - Tenslotte vermoeden bewoners dat vanuit een woonhuis criminele activiteiten wordt ondernomen


  De bewoners concluderen “Door al deze zaken is de onveiligheid hier sterk gegroeid en het woonplezier navenant afgenomen…” Ze vragen om “alles in het werk te stellen om ons buurtje weer veilig en leefbaar te maken. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn om onveiligheid, criminaliteit en overlast in de toekomst te voorkomen.”


  Vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college op de hoogte van deze klachten?
  2. Op welke wijze wil het college deze concrete onveiligheidssituatie aanpakken en op welke termijn is dit mogelijk?
  3. Welke langetermijn oplossingen stelt het college voor in vergelijkbare situaties waar huizen nog niet inbraakveilig zijn en in hoeverre zijn die vanuit de Arnhem-Oost aanpak en de desbetreffende wijken te realiseren?
 7. 7

  Vorig week zaterdag stonden we stil bij de Orange the World Campagne, de dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Tegelijkertijd loopt het Oranjehuis, een opvangplek voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld over[1]. Ze zijn genoodzaakt om vrouwen te vragen of ze het thuis nog wat langer vol kunnen houden, met alle gevaren van dien. Ook worden vrouwen soms tijdelijk in een hotel geplaatst, zodat ze wel in een veilige omgeving zijn, maar daar is geen begeleiding aanwezig. Dikwijls zijn er ook kinderen betrokken. 


  Over deze schrijnende situatie heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de het grote tekort aan opvangplekken in het Oranjehuis?
  2. Wat doet het college om dit probleem op korte termijn aan te pakken?
  3. Wat doet het college om dit probleem op de lange termijn aan te pakken?


  [1] www-gld-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.gld.nl/amp/nieuws/8041423/steeds-meer-slachtoffers-huiselijk-geweld-in-gelderse-vrouwenopvang