Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 31 mei 2023

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Voorafgaand aan het vragenuurtje wordt in gesproken door:
De heer Gits (namens de bewonerscommissie Tuinpoort) over ‘Parkeergelegenheid Tuinpoort’.

Agendapunten

 1. 1

  Op dinsdag 11 april verscheen in de Gelderlander een bericht over de staat van de Johannesschool in Immerloo. Hierin blijkt onder andere dat muizen door de klas en ratten over het schoolplein rennen, hetgeen een risico betekent voor de gezondheid van leerlingen en leraren.
  Naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie de volgende vragen:

  1. Wat is de reactie van het college op dit zorgwekkende bericht?
  2. Erkent het college dat er al jaren goedgekeurde plannen liggen voor nieuwbouw van de Johannesschool maar dat er tot op heden nog steeds niets gebeurd is?
  3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er binnen een jaar nieuwbouw voor de Johannesschool is gerealiseerd om op die manier te voorkomen dat de Johannesschool gesloten moet worden?
 2. 2

  Op woensdag 21 februari jl. hebben wij vragen gesteld n.a.v. overlast en vernielingen bij de Gaanderij in Elderveld.
  Er is toen actie ondernomen door Handhaving en de straathoekwerkers. Die hebben gesproken met de jongeren. Daarna leek het te verbeteren.
  Maar in het weekend van 29-30 april was het weer raak. Niet alleen bij de Gaanderij waar ramen en een deur waren ingeslagen, maar ook een auto van een omwonende moest het ontgelden. De auto van een 70-jarige omwonende, die voor vervoer hiervan afhankelijk is, is total loss.
  Ook korfbalvereniging EKCA (naast de sporthal) moest het ontgelden. Er zijn 5 ruiten ingeslagen, een regenpijp en een bewakingscamera zijn van de muur gerukt. Een flinke schade voor EKCA dus.
  De fractie Arnhem Centraal heeft daarom weer vragen:

  1. Is er bij het college bekend, dat er in het betreffende weekend van 29-30 april zowel bij de Gaanderij als bij EKCA vernielingen zijn aangericht? Zo ja, welke actie is hierop genomen?
  2. Welke actie is er ondernomen tussen 21 februari en 29/30 April (naast het contact dat Handhaving en de straathoekwerkers al hebben gehad) om in contact te komen met de jongeren en ouders ?
  3. Is het college bereid om met de jongeren in gesprek te gaan, om te kijken welke behoefte er is om met elkaar te zijn zonder rotzooi te trappen en overlast te bezorgen?

  Toezeggingen

  Titel
  Overlast jongeren Elderveld
 3. 3

  Op 29 april berichtte Omroep Gelderland dat er naast behendigheidsspellen ook kansspelautomaten in de arcadehal in Arnhem staan. Dit zijn spellen die normaal alleen op kermissen mogen staan - een uitzondering die voor kermissen is gemaakt omdat de kermis er maar korte tijd is. In de arcadehal kunnen mensen er 365 dagen per jaar op spelen. De zelfregulering van de sector bestaat uit een sticker voor 18+ op de kansspellen, en de constatering van Omroep Gelderland dat minderjarigen er alsnog klaarblijkelijk ongestoord op kunnen spelen. De vergelijking wordt gemaakt met de zelfregulering door de gokbedrijven, die heeft geleid tot meer gokreclames dan ooit en een stijging in gokverslaving. Het doel van de bedrijven is immers winst maken.
  Deskundigen waarschuwen voor gokverslaving bij minderjarigen door deze kermisapparaten in de speelhal. Recent onderzoek van de Kansspelautoriteit laat zien dat minderjarigen het risico lopen op een gokverslaving omdat er naast behendigheidsspelletjes ook kermisautomaten in speelhallen staan.
  Verslavingsdeskundigen pleiten dus voor toezicht van buitenaf, niet door de sector zelf. De gemeente heeft ook een rol, want die geeft de vergunningen af die nodig zijn voor sommige automaten. De gemeente Nijmegen staat de kansspellen niet toe vanwege de risico's op verslaving. De gemeente Arnhem staat de verslavende kansspellen wél toe en vergelijkt het met een bowlingbaan.
  De fracties van de SP en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de waarschuwingen en het oordeel van verslavingsexperts en het onderzoek van de Kansspelautoriteit over de aanwezigheid van verslavende kermisautomaten in de arcadehal in Arnhem en het risico op verslaving bij minderjarigen?
  2. In hoeverre heeft het college de arcadehallen en de aanwezige apparaten serieus beoordeeld als de vergelijking wordt gemaakt met een bowlingbaan, zelfs na de waarschuwingen en onderzoek van verslavingsexperts?
  3. De gemeente kan via de lokale regelgeving, de apv, het laten spelen van minderjarigen op verslavende kansspellen verbieden. En bij overtreding kan de gemeente hard optreden zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt met coffeeshops die zich niet aan dit soort regels houden. Is het college bereid hiervoor met een voorstel te komen?
   https://www.gld.nl/nieuws/7928623/gokverslaving-loert-in-de-speelhal-maar-niemand-grijpt-in

  Toezeggingen

  Titel
  Cijfers verslaving bij jonge kinderen
 4. 4

  Onlangs heeft de bewonerscommissie “Vereniging Tuinpoort” bijgevoegde brief aan het college gestuurd.
  In de wijk Spijkerkwartier geldt een speciale bezoekersregeling voor het parkeren: bewoners kunnen per huishouden voor €21,00 per jaar een vergunning krijgen waarmee bezoekers in de wijk kunnen parkeren.
  De buurt Hommelstraat, in de volksmond Spoorhoek, is onderdeel van de wijk Spijkerkwartier, die daarnaast bestaat uit de buurten Spijkerbuurt en het Boulevardkwartier. Het verbaast ons dat deze regeling geldt voor de laatste twee buurten en niet voor de buurt Hommelstraat.
  Dit is des te schrijnender aangezien in een deel van deze buurt ouderen wonen die een grotere zorgbehoefte hebben, waardoor zorgverleners en mantelzorgers regelmatig bij hen langs moeten komen. Deze zorgverleners en alle andere bezoekers moeten €2,50 per uur betalen voor het parkeren, terwijl bezoekers van bewoners van de rest van het Spijkerkwartier gratis in de buurt kunnen parkeren (tegen een vergoeding van €21,00 per jaar door de bewoner).
  Onze fractie zou dit graag anders zien en hebben daarom de volgende vragen aan het college:
  1. Wat is de reden om in de wijk Spijkerkwartier deze tweedeling aan te brengen?
  2. Is het college bereid deze tweedeling op te heffen en zo ja: op welke termijn?
  3. Zo nee: waarom niet?

 5. 5

  In de krant van zaterdag 27 mei konden we lezen dat het evenement Free Your Mind overweegt Arnhem te verlaten.
  Free Your Mind is een evenement dat al ruim 20 jaar in Arnhem plaatsvindt. Het is uitgegroeid tot een tweedaags evenement met zo’n 20.000 bezoekers en dj’s van wereldfaam. Dit soort evenementen is bijzonder en van groot belang voor de bruisende stad die Arnhem is en wat de VVD betreft ook moet blijven.
  Bij de behandeling van het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk is duidelijk naar voren gekomen dat het evenementen terrein op Stadsblokken zou blijven en niet zou hoeven wijken voor het feit dat daar straks gewoond gaat worden.
  De VVD heeft de volgende vragen:
  1. Is het college het met de VVD eens dat het belangrijk is dat we ruimte bieden aan dit soort grote evenementen en wat doet het college eraan om evenementen zoals Free Your Mind die ruimte te bieden om te kunnen blijven?
  2. Steeds vaker horen we dat de termijnen die het college hanteert voor het verlenen van vergunningen te krap zijn voor de organisaties van evenementen, omdat ze zekerheid nodig hebben om afspraken te maken met derden. Wat kan het college eraan doen om de vergunningverlening beter af te stemmen op de praktijk?

  3. Kan het college nogmaals bevestigen dat het evenemententerrein op Stadsblokken een volwaardig evenemententerrein blijft?

 6. 6

  In het Hemelvaartsweekend hebben er weer mooie typische Arnhemse evenementen plaatsgevonden zoals de Hommelsemarkt en het Hoogte 80 festival. Goed voor de stad dat dit soort evenementen er zijn waar veel verschillende inwoners en bezoekers van de stad op afkomen! De Hommelsemarkt was ook dit jaar weer zeer druk bezocht met bijna 60.000 bezoekers. De markt wordt traditiegetrouw op de Hommelseweg en omgeving georganiseerd, een dichtbebouwd gebied met weinig openbare ruimte. Ook het Hoogte 80 festival heeft genoten van veel bezoekers over het hele weekend verdeeld. Rondom de verschillende evenementen is zowel door bewoners veel (onverwachtse) overlast ervaren en ook onder bezoekers was grote teleurstelling. Zonder dat er een duidelijk alternatief is geboden heeft de gemeente ervoor gekozen om proactief foutparkeerders te beboeten. Hiermee is een leuk dagje uit in (eigen) stad op een dure grap uitgelopen. Omdat we het belangrijk vinden dat dit soort evenementen kan blijven plaatsvinden is het essentieel om na te denken over hoe bezoekers gastvrij te ontvangen en overlast voor aanwonenden zo veel mogelijk te beperken.
  Daarom stelt de VVD de volgende vragen aan het college:
  1. Wat is er gedaan om de overlast voor omwonenden te beperken en hoe zijn omwonenden over de evenementen geïnformeerd?
  2. Wat is er gedaan om bezoekers te stimuleren om niet met de auto te komen en welke mogelijkheden zijn er geboden om op een goede manier te parkeren, waarom is er uitgerekend in deze weekenden voor strikte handhaving gekozen terwijl er geen alternatief is geboden?
  3. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat dit soort evenementen bereikbaar blijft voor iedereen, zodat dat dit soort evenementen kan blijven plaatsvinden in de toekomst?