Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondvraag en Mededelingen

woensdag 1 februari 2023

18:45 - 19:30
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Dit is de definitieve lijst met mondelinge vragen.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via:
https://arnhem.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  De kosten voor de meest basale vormen van levensonderhoud blijven stijgen. De Rabobank verwacht dat ook in 2023 mensen nog minder te besteden hebben . De SP dringt al langer aan om alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen door betalingsproblemen zonder energie of woning komen te zitten. Reeds in september en november 2022 kwam de SP met voorstellen om te voorkomen dat Arnhemmers in een situatie zonder energie, of zelfs zonder woning, belanden . Deze voorstellen werden keer op keer afgewezen door het college, onder andere door te verwijzen naar minister Jetten “die landelijk probeert in te grijpen” en te stellen dat “de lokale manieren om in te grijpen beperkt zijn”. Ook verklaarde het college een motie van de SP over het voorkomen van huisuitzetting overbodig, omdat “we al in lijn werken met deze motie”. Toch blijkt in de praktijk dat energieleveranciers geen weet hebben van de financiële situatie van een huishouden, waardoor er nog steeds mensen zonder energie komen te zitten. De gemeente kan hierin een helpende hand bieden: zij kan, met hulp van gegevens van netbeheerder Liander, direct hulp bieden aan huishoudens die van energie afgesloten dreigen te worden. De gemeente Amsterdam start een proef van drie maanden met deze werkwijze .
  Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen:

  1. Erkent het college dat energie – om te kunnen koken, warm te kunnen douchen, je huis te kunnen verwarmen – en een dak boven je hoofd basisvoorzieningen zijn en dat geen enkele Arnhemmer zonder mag komen te zitten?
  2. Is het college bereid om, in navolging van de gemeente Amsterdam, met netbeheerder Liander afspraken te maken om zo te voorkomen dat Arnhemmers worden afgesloten van energie?
  3. Volgens de wethouder is het de werkwijze van het college om mensen niet uit huis te zetten door betalingsachterstanden. Kan het college dan ook garanderen dat geen enkele Arnhemmer door betalingsachterstanden uit huis gezet is?

  Toezeggingen

  Titel
  Experiment voorkomen energieafsluitingen
  Voorkomen huisuitzetting wegens betalingsachterstanden
 2. 2

  ‘Een op de vijf na jeugdzorg dakloos’


  Dat kopt de Gelderlander op dinsdag 24 januari jl.
  Uit het deze week uitgekomen rapport van Stichting het Vergeten Kind blijkt dat er in Nederland een grote onzekerheid is bij jongeren van 18 jaar die tot hun 18e verjaardag in de Jeugdzorginstellingen met intensieve begeleiding verblijven.
  65 procent van de jongeren moet daar weg als ze 18 jaar worden. Een vijfde van hen wordt dak- of thuisloos.
  Volgens de Stichting hebben gemeenten nog te veel ruimte om nee te zeggen tegen verlengde jeugdhulp. Hierdoor kan de boodschap worden uitgezonden dat deze kinderen niet de moeite waard zijn om dingen goed te organiseren. Ze worden opnieuw afgewezen.


  De fractie van Arnhem Centraal is enorm geschrokken van deze cijfers en daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

  1. Is het College het met ons eens dat deze cijfers onacceptabel zijn en dat iedere jongere die na de jeugdhulp dak- of thuisloos wordt er een teveel is?
  2. Is bekend hoeveel procent van de Arnhemse jongeren die in een Arnhemse jeugdzorginstelling met intensieve begeleiding verblijven, dak- of thuisloos wordt nadat ze 18 zijn geworden? Om hoeveel jongeren gaat het dan?
  3. Als er sprake is van dakloosheid bij deze groep, wat gaat het College eraan doen om in de toekomst te voorkomen dat deze doelgroep dak-of thuisloos blijft of wordt, bijvoorbeeld door het ruimhartig inzetten van de verlengde jeugdhulp?

  Toezeggingen

  Titel
  Plan overgang naar volwassenheid
 3. 3

  Uit onderzoek in opdracht van Claims Conference (1) blijkt dat 23% mensen onder de 40 gelooft dat de Holocaust een mythe is of zwaar overdreven. 22% van hen vindt acceptabel om neonazisme te ondersteunen. Verder weet 53% van de respondenten Nederland niet te noemen als land waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. En wederom 53% van de ondervraagden geeft aan te denken dat zoiets als de Holocaust vandaag de dag weer zou kunnen gebeuren. De ChristenUnie is geschokt door deze uitkomsten en heeft daarover de volgende vragen:

  1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de Holocaust nooit ontkent, gebagatelliseerd of vergeten mag worden?
  2. Hoe gaat het college de acceptatie van neonazisme bestrijden?
  3. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de kennis, erkenning en bewustwording van Holocaust, zowel als wereldgeschiedenis en als Arnhemse geschiedenis, bij Arnhemse inwoners waar nodig vergroot wordt?
   (1) https://www.claimscon.org/netherlands-study/
 4. 4

  Al meerdere keren hebben wij aangegeven dat met name in Arnhem-Zuid voor jongeren weinig tot geen ontmoetingsplekken zijn. Vele jeugdcentra zijn gesloten in de loop der jaren.
  De jeugd verveelt zich en trekt de wijken in met als gevolg: Overlast, vernielingen en brandstichting.
  Het dieptepunt is de laatste weken bereikt rond De Gaanderij waar mensen elkaar ontmoeten: Ouderen voor dagbesteding en buurtbewoners voor een luisterend oor en een kop koffie. Daar is het behoorlijk raak geweest.
  Het tuinmeubilair is vernield. In de Heemtuin, waar vele vrijwilligers een kruidentuin en bijenkasten onderhouden en beheren is van alles vernield. De bijenkasten zijn in de naast gelegen vijver gegooid en de verzekering dekt de schade niet.
  Daarom hebben wij als fractie Arnhem Centraal de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van deze problematiek wat betreft de hangjeugd met name in Arnhem-Zuid en is hier al actie op ondernomen of gaat er nog actie op ondernomen worden?
  2. Is het college bekend welke groepen jongeren in Elderveld overlast veroorzaken de laatste maanden wat betreft vernielingen en brandstichting en is hier al actie op ondernomen?
  3. Kan het college iets doen voor de Gaanderij om hun zorg voor nog meer schade en onveiligheid weg te nemen?
 5. 5

  Al geruime tijd komen er herhaaldelijk meldingen binnen over overlast in de verschillende parkeergarages in Arnhem. Ook bij het college zijn deze meldingen al maanden bekend. In de parkeergarages van Musis en Centraal lopen de verschillende soorten overlast helemaal uit de hand. Iedere nacht proberen er tussen de 5 en de 15 mensen in de parkeergarages te slapen met alle gevolgen van dien. De daklozen richten de parkeerplaatsen maar vooral de trappengaten in als slaapplaats met dekens, luchtbedden, slaapzakken en soms zelfs met tentjes. Plassen, poepen, drugs gebruiken en eten/drinken wordt allemaal op deze plek gedaan waardoor het iedere ochtend een ongelofelijke rommel is in de parkeergarages. Hierdoor wordt het ook steeds lastiger om schoonmakers te vinden voor de parkeergarage van Musis. Een onveilige situatie voor de daklozen, voor mensen die hier hun auto hebben geparkeerd, bewoners en voor beheerders en schoonmakers van de parkeergarages. Regelmatig gaan de daklozen ook onder auto’s liggen vanwege de vrijkomende warmte van de motor, dit met grote gevaren tot gevolg. Er vinden brandjes plaats doordat er eten wordt opgewarmd, matrassen in brand vliegen, of doordat er binnen wordt gerookt. Politie en handhaving kunnen relatief weinig doen waardoor er nu voor beveiliging wordt gezorgd door de parkeergarages zelf. Een onwenselijke situatie waarmee dit steeds groter wordende probleem absoluut niet wordt opgelost.
  Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met de VVD-fractie eens dat dit een onhoudbare situatie is in en rondom de parkeergarages? Waarom duurt het dan zo lang voordat er actie wordt ondernomen?
  2. Hoe gaat het college de veiligheid van de gebruikers van de verschillende parkeergarages waarborgen?
  3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze daklozen ergens anders terecht kunnen?
 6. 6

  Afgelopen week op 26 januari verschijnt er in de Gelderlander dat de Kledingbank zijn huisvesting dreigt te verliezen (https://www.gelderlander.nl/arnhem/kledingbanken-arnhem-verliezen-huisvesting-en-staan-straks-op-straat-als-we-langer-blijven-krijgen-we-een-boete-br\~a2d5e92b/). Dit betekent kort gezegd dat de kledingbank op 1 April op straat staat zonder dat zij nieuwe huisvesting hebben. Sterker nog, ze zouden een boete krijgen als ze langer blijven. Deze initiatieven zijn van grote waarden voor Arnhem en zeker in deze tijd waarbij armoede voor veel mensen op de loer ligt. Wij vinden dan ook dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid echt moet pakken en moet zorgen dat deze initiatieven een onderkomen krijgen voordat zij met hun spullen en al op straat staan. Daarom hebben de fracties van D66 en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Vanaf 2022 is 80.000 euro per jaar vrijgemaakt voor nieuwe huisvesting. Volgens de planning in de loop van 2023. Ziet het college mogelijkheden om het huidige probleem met dit budget op te lossen? Zo nee waarom niet?
  2. Wat doet het college nu om ervoor te zorgen dat deze initiatieven een onderkomen hebben en hun grote waarde voor Arnhem kunnen blijven behouden?
  3. Wat doet het college om te zorgen dat cruciale maatschappelijke organisaties niet opnieuw in huisvestingsproblemen komen?

  Toezeggingen

  Titel
  Huisvesting maatschappelijke initiatieven