Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten college B&W

maandag 9 januari 2023

12:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1

  Voorgesteld besluit

  1. De percelen op de bij het besluit behorende lijst en tekening voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna te noemen: Wvg) van toepassing is op basis van artikel 6 van de Wvg voor de duur van maximaal drie maanden.
  2. Geen toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (voorbereidingsprocedure) op grond van artikel 4:11, onder c van de Algemene wet bestuursrecht.
  3. Het (concept)raadsvoorstel (inclusief het conceptraadsbesluit) met betrekking tot de aanwijzing van de onder beslispunt 1 genoemde gronden ingevolge artikel 2 en 5 Wvg per 10 januari 2023 gedurende vier weken ter inzage te leggen en gelegenheid te bieden tot het indienen van zienswijzen.
  4. De gemeenteraad op 10 januari 2023 te informeren over het besluit tot (voorlopige) aanwijzing door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en te verzoeken om de behandeling van het voorkeursrecht uiterlijk 29 maart 2023 te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering.
  5. Op grond van artikel 55 lid 1, artikel 86 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2, sub b en f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op dit voorstel inclusief bijlage, met uitzondering van de wettelijke bekendmakingsplicht met betrekking tot voorkeursrecht, en deze geheimhouding op 10 januari 2023 te beëindigen.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.