Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten college B&W

dinsdag 17 januari 2023

12:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1

 2. 3

  Besluit

  Het college brengt enkele wijzigingen aan en mandateert de portefeuillehouder deze door te voeren. Voor het overige conform voorstel.

 3. 4

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde raadsbrief met informatie over de actualisering van het woonruimteverdelings-beleid (Huisvestingsverordening 2024) aan de gemeenteraad aan te bieden.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 4. 5

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde raadsbrief Actieplan Arnhem Helpt Huurders 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 5. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Met ingang van 17 januari 2023 nieuwe grenzen voor zelfredzaamheid voor urgent woningzoekenden vast te stellen, conform bijgevoegd besluit.

  Besluit

  Conform voorstel.

 6. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De personen E.A.H. de Wildt, P. Gesink en A.W.L. De Jong te benoemen tot leden van de urgentiecommissie woonruimteverdeling, per 17 januari 2023;
  2. De personen A. Wiersma, M. van Horne en C. Weijers te herbenoemen tot leden van de urgentiecommissie woonruimteverdeling, per 17 januari 2023;
  3. De kandidaten door middel van bijgevoegde benoemingsbrieven op de hoogte te stellen

  Besluit

  Conform voorstel.

 7. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van de fractie AOP / Burgerbelang Arnhem over “Algemene wet bestuursrecht - Schaapsdrift” middels bijgevoegde brief te beantwoorden.

  Besluit

  Conform voorstel.

 8. 9

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van Arnhem Centraal over AED's in Arnhem te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 9. 10

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van DENK te beantwoorden met bijgevoegde raadsbrief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 10. 11

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van ChristenUnie over derdelanders te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.

 11. 12

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 44 vragen van VVD omtrent de ontwikkeling Palet te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  De stukken worden op aanwijzing van het college ambtelijk aangepast. Voor het overige conform voorstel.