Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten college B&W

dinsdag 10 januari 2023

12:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende vijftien objecten in Elden aan te wijzen als gemeentelijke monument:
  • De Brink 9-9a-9b;
  • De Brink 13 / Rijksweg-West 50;
  • Defensiedijk (Rijksweg-Oost);
  • Drielsedijk 5;
  • Drielsedijk 7;
  • Huissensedijk 6;
  • Klapstraat 61;
  • Gedenkteken (Klapstraat ong.);
  • Rijksweg-West 27;
  • Rijksweg-West 29;
  • Rijksweg-West 37-39;
  • Rijksweg-West 63;
  • Rijksweg 64-66;
  • Rijksweg 81-81a;
  • Rijksweg 92a-92b.
  1. De aanwijzingsprocedure voor Huissensedijk 9-11 niet door te zetten en dit object dus niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2. De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde brief.

  Besluit

  Conform voorstel.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  1. Toestemming te geven tot de ingebruikname van perceel B00923 als bijzondere begraafplaats.

  Besluit

  Conform voorstel.

 3. 3

  Voorgesteld besluit

  1. Het percentage subsidie binnen deelregelingen 1a en 1b voor publieksevenementen binnen de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals te verhogen van maximaal 25% naar maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
  2. De herziene subsidieregeling vast te stellen onder de noemer ‘Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals gemeente Arnhem 2023' onder de gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling ‘Producties, Evenementen en Festivals’.
  3. De raad te informeren met de bijgevoegde raadsbrief en hiermee motie 22M179 af te doen.

  Besluit

  Conform voorstel.

 4. 4

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken rondom het thema hoogbegaafdheid.
  2. De motie 22M130 hiermee af te doen.

  Besluit

  Conform voorstel.

 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. Wethouder Kundić te machtigen de samenwerkingsovereenkomst Arnhem Studiestad 2022-2025 te ondertekenen (beslispunt burgemeester).

  Besluit

  Conform voorstel.

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen het Derde wijzigingsbesluit van het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Arnhem 2020 conform bijgevoegd concept besluit.

  Besluit

  Conform voorstel.

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de benoeming van in bijgevoegd concept-besluit genoemde leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau voor verkiezingen van de gemeenteraad in Arnhem voor de periode 2023-2026.
  2. In te stemmen met de voordracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland van genoemde leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau voor verkiezingen van de Provinciale Staten in Kieskring 1 (Arnhem) voor de periode 2023-2026.

  Besluit

  Conform voorstel.

 8. 10.b

 9. 10.d

 10. 10.e