Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Informatief/Meningsvormend/Besluitvormend

woensdag 23 november 2022

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Het betreft een gecombineerde informatieve- meningsvormende- en besluitvormende Politieke Avond.
Zie ook: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/cbeabe3d-c298-4757-9588-8fec62137204
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het vragenuurtje duurt op deze eerste vergadering na de begrotingsraad 60 minuten in plaats van 45 minuten. Er is ruimte voor acht vragen.

 2. 2
  19.45 uur - 21.00 uur: Informatieve & meningsvormende vergadering
 3. 2.1.RZ

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Raadzaal

  Bijlagen

 4. 3
  21.00 uur - 21.15 uur: Pauze
 5. 4
  21.15 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 6. 4.1
  Opening en mededelingen
 7. 4.2
  Herdenken van oud-raadslid de heer Frans Schoenmakers
 8. 4.3
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 9. 5
  Hamerstukken
 10. 6
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 11. 6.1

  In de raadsvergadering van 9 november 2022, bij de stemming over het amendement "Geen deelscooters naar Arnhem halen" (22A81) van de fractie SP, staakten de stemmen.
  Dit amendement wordt nu opnieuw in stemming gebracht.
  Als de stemmen opnieuw staken, dan is het amendement verworpen.
  Als dan dit amendement wordt aangenomen dan wordt er vervolgens niet meer gestemd over de amendementen 22A68 en 22A79.
  De beraadslagingen worden niet heropend. Er wordt volstaan met het opnieuw stemmen.

  Amendementen

  Titel
  Geen deelscooters naar Arnhem halen
 12. 7
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 13. 7.2

 14. 8
  Moties vreemd aan de agenda
 15. 8.1

 16. 8.2

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 23 november jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.