Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Informatief/Meningsvormend/Besluitvormend

woensdag 2 februari 2022

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Er is ruimte voor insprekers tijdens de raadskamers. Iedereen kan de vergadering digitaal volgen, kijk daarvoor op de website https://arnhem.notubiz.nl/live
Er is beperkt plek om de vergadering te volgen op het stadhuis. Neem contact op met de Raadsgriffie als u fysiek aanwezig wilt zijn via griffie@arnhem.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 19.45 uur: Pauze
 3. 3
  19.45 uur - 21.15 uur: Informatieve & meningsvormende vergadering
 4. 4.3.WG

  Fase: meningsvormend (2)
  Locatie: Walburgis

  Bijlagen

 5. 5
  21.15 uur - 21.30 uur: Pauze
 6. 6
  21.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 7. 6.1
  Opening en mededelingen
 8. 6.2
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 9. 7
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 10. 8
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 11. 8.1

  In de raadsvergadering van 19 januari 2022, bij de stemming over de motie "Een inclusief uniform bij Toezicht en Handhaving" (21M298) van de fracties DENK Verenigd Arnhem en D66 staakten de stemmen.
  Deze motie wordt nu opnieuw in stemming gebracht.
  Als de stemmen opnieuw staken, dan is de motie verworpen.
  De beraadslagingen worden niet heropend. Er wordt volstaan met het opnieuw stemmen.

  Moties

  Titel
  Een inclusief uniform bij Toezicht en Handhaving
 12. 8.2

  In de raadsvergadering van 19 januari 2022, bij de stemming over de motie "Passende woningen voor starters in Kronenburg" (21M292) van de fracties PvdA en Arnhem Centraal staakten de stemmen.
  Deze motie wordt nu opnieuw in stemming gebracht.
  Als de stemmen opnieuw staken, dan is de motie verworpen.
  De beraadslagingen worden niet heropend. Er wordt volstaan met het opnieuw stemmen.

  Moties

  Titel
  Passende woningen voor starters in Kronenburg