Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Informatief/Meningsvormend/Besluitvormend

woensdag 18 mei 2022

18:45 - 23:15

Agendapunten

 1. 1
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 21.00 uur: Informatieve & meningsvormende vergadering
 3. 2.1.RZ

  Fase: meningsvormend (1)
  Locatie: Raadzaal

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Titel
  Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Schaapsdrift e.o. & Gedeeltelijk intrekken Structuurvisie Arnhem 2020 doorkijk 2040 (voor deelgebied Schaapsdrift e.o.)
 4. 3
  21.00 uur - 21.15 uur: Pauze
 5. 4
  21.15 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 6. 4.1
  Opening en mededelingen
 7. 4.2
  Beëdiging van de heer Luc Groot als fractievolger voor de fractie van het CDA
 8. 4.3
  Beëdiging van mevrouw Iris Kennedy als fractievolger voor de fractie van de Arnhemse Ouderen Partij
 9. 4.4
  Beëdiging van de heer Gerrit van Plateringen als fractievolger voor de fractie van de Arnhemse Ouderen Partij
 10. 4.5
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 11. 5
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 12. 5.1

 13. 6
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 14. 6.1

  Amendementen

  Titel
  Geen noodhuisvesting in het Voortgezet Onderwijs

  Moties

  Titel
  Houd mogelijkheid voor kleinere schoolklassen open

  Toezeggingen

  Titel
  Nota “Op weg naar een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs in Arnhem”
  Nota “Op weg naar een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs in Arnhem”
 15. 7
  Moties vreemd aan de agenda
 16. 7.1

 17. 7.2

  Moties

  Titel
  Communicatie en criteria maatwerk AVAN pas verbeteren

  Toezeggingen

  Titel
  Communicatie en criteria maatwerk AVAN pas verbeteren
 18. 7.4

 19. 7.5

 20. 7.6

 21. 7.7

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 18 mei jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 22. 7.8

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 18 mei jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 23. 7.9

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 18 mei jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.