Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Besluitvormend

woensdag 21 december 2022

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Het betreft een geheel besluitvormende Politieke Avond.
Zie ook: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/cbeabe3d-c298-4757-9588-8fec62137204
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 3. 2.1
  Opening en mededelingen
 4. 2.2
  Beëdiging van de heer Marnix Wiechers als fractievolger voor de fractie van D66
 5. 2.3
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 6. 3
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 7. 4
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 8. 4.1

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Geen gemeentelijke vuurwerkshow tijdens jaarwisseling
  Het afsteken van legaal vuurwerk tussen 0.00 uur en 0.30 uur blijven toestaan
  Vuurwerkverbod 2022

  Moties

  Titel
  Afsteken van legaal vuurwerk tijdens jaarwisseling gedogen. Plaats handhavers niet in een onmogelijke positie
  Compensatie voor vuurwerkondernemers
  Schatting van de kosten voor de belastingbetaler van het lokale afsteekverbod
  Zorgvuldig besluit over wel of geen algeheel vuurwerkverbod
 9. 4.2

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Opheffen geheimhouding stukken Wvg Schaapsdrift
  Wat niet geheim is openbaar maken

  Moties

  Titel
  Feitenrelaas met tijdlijn
  Verzoek van bewoners Schaapsdrift tot openbaarmaking van hun dossier zo veel mogelijk inwilligen zoals het protocol voorschrijft
 10. 4.3

  Bijlagen

  Moties

  Titel
  Behoud parkeernorm Schuytgraaf
  Bewaak verkeersveiligheid Schuytgraaf
  Eigen verkeersontsluiting veld 1 Schuytgraaf
 11. 5
  Moties vreemd aan de agenda
 12. 5.1

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 21 december jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 13. 5.2

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 21 december jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 14. 5.3

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 21 december jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 15. 5.4

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 21 december jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 16. 5.5

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 21 december jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 17. 5.6

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 21 december jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.