Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Begrotingsraad

woensdag 9 november 2022

16:00 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Op 9 november vindt de besluitvorming over de ‘Ontwerp-begroting 2023’ plaats. Deze bijzondere vergadering wordt ook wel de 'Begrotingsraad’ genoemd. De behandeling van de begroting vindt plaats in samenhang met het raadsvoorstel 'Turap 2 2022' en het raadsvoorstel 'Belastingverordeningen 2023'. De vergadering start al om 16.00 uur. Tussendoor vindt een schorsing plaatst voor de traditionele stamppotmaaltijd. Zoals te doen gebruikelijk bij de raadsvergaderingen waarin de perspectiefnota en de begroting worden vastgesteld voert de grootste oppositiefractie de spreekvolgorde aan. Gevolgd door de grootste coalitiefractie en zo verder. Voor 15 november 2022 moet er een door de raad vastgestelde, sluitende begroting 2023 worden aangeleverd bij de provincie Gelderland. Dat betekent dat de behandeling en besluitvorming over de begroting deze vergadering moet worden afgerond, waardoor er dus mogelijk na 23.15 uur wordt doorvergaderd.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 1.1
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 3. 2
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 4. 2.1

  Bij de stemming over het amendement "Geen deelscooters naar Arnhem halen" (22A81) van de fracties SP, PvdA en Forum voor Democratie staken de stemmen . Dit amendement zal in een volgende vergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Als dan dit amendement wordt aangenomen dan wordt er vervolgens niet meer gestemd over de amendementen 22A68 en 22A79.

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Aangenomen amendement Sturen op meer betaalbare woningen
  Anti-racisme aanpak
  Arnhem mooier; grip op Graffiti
  Belastingen innen voor waar ze voor bedoeld zijn
  Bespaar op SDG pronken
  Bridge to Liberation
  Doorzetten buurtconciërges in Arnhemse wijken
  Elk Arnhems kind een schoolmoestuin
  Extra handhavers voor een veiliger Arnhem
  Flitsparkeren is een succes
  Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans
  Geen groene feestjes
  Geld voor zorg moet naar zorg
  Houd vast aan ambitie
  Impuls voor de Drieslag
  Kansen voor behoud erfgoed benutten
  Living Statues terug in Arnhem
  Maak van lasten geen molensteen
  Ondersteun de koopkracht & besteedbaar inkomen
  Onderwerpen burgerberaad vanuit volksvertegenwoordiging
  Participeren voor iedereen
  Stop subsidiëring samenwerkingsverbanden
  Structurele investering in intellectuele ontwikkeling en laaggeletterdheid jeugd & jong volwassenen
  Suïcidepreventie toegankelijk voor iedereen
  Uitbreiding structurele buitenlandse relaties

  Moties

  Titel
  1 Euro buskaartje voor alle Arnhemmers
  Aan de slag met de lokale coördinator tegen racisme en discriminatie
  Antidiscriminatie en antiracisme aanpak
  Arnhemse ID-kaart prijsverhoging terugdraaien
  Belastingteruggave Arnhemse huishoudens
  Bevordering opkomst verkiezingen
  Bevries de huren in Arnhem
  Directe steun voor Arnhemse ondernemers onder de-minimisverordening
  Directe steun voor Arnhemse ondernemers onder de-minimisverordening
  Duurzame gebedshuizen
  Een brug naar de toekomst
  Een coalitieakkoord is nog geen raadsuitspraak
  Energietoeslag ook voor Arnhemmers die studeren
  Energietoeslag voor alle huishoudens tot 130% van de bijstandsnorm
  Er is maar een gemeente@arnhem.nl
  Gebruik nieuw cultureel centrum in Arnhem-Zuid ook als bastion in de Arnhem-Oost-aanpak
  Geef Arnhemmers ook een beetje terug
  Geen afsluitingen van gas en energie
  Geen huisuitzettingen door betalingsachterstanden
  Gezamenlijk aanbod Arnhemse podia
  Handen af van Hertenkamp Sonsbeek
  Help Arnhemse ondernemers
  In verbinding beginnen
  Integrale benadering van diversiteits- en antiracisme beleid
  Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme
  Investeer in nieuwkomers die Nederlands willen leren
  Kaders voor cultuur- en evenementensubsidies
  Kaders voor leefbare wijken
  Kaders voor mobiliteitsingrepen
  Kansen voor behoud erfgoed benutten
  Laat Arnhemse sportverenigingen niet in de steek
  Laat pleegouders merken hoe waardevol ze zijn!
  Lastenverlaging huurders en lage en middeninkomens door belastingruimte vastgoedsector te benutten
  Living statues op de agenda van 2023
  Maak de zorg aantrekkelijk om in te werken
  Maatschappelijke organisaties steunen en verduurzamen
  Manifest demonstratierecht
  Niet de energierekening betalen met de kwaliteit van ons onderwijs
  Ondersteun Arnhemse verenigingen
  Oog voor alle studenten
  Pak onze energie terug
  Pilot OCW aanvragen voor hoogbegaafde thuiszitters
  Plan van aanpak hoogbegaafdheid
  Regeling elektrische fiets voor mensen met een laag inkomen
  Snel aanpakken van de slechtste huizen
  Snellere afgifte van gemeentelijke uittreksels
  Sportmakelpunt
  Stel aantal BOAs op straat veilig
  Tempo maken met uitbreiden PrEP-zorg
  Uitbreiding doelgroep minimavoorziening met gezinnen zonder kinderen tot 130%
  Uitbreiding structurele buitenlandse relaties
  Uitstroompremie voor mensen die werken na langdurig bijstand
  Verbeter schoolventilatie door coördinatie
  Verduurzamingsfonds particuliere markt
  Verenigingen verduurzamen
  Voor energiecoaches ook budget

  Toezeggingen

  Titel
  Directe steun voor Arnhemse ondernemers onder de-minimisverordening
  Doorzetten buurtconciërges in Arnhemse wijken
  Een coalitieakkoord is nog geen raadsuitspraak
  Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme
  Overschrijden termijn aanvraag energietoeslag
  Waarborgen toegankelijkheid bij pilot deelscooters
 5. 2.3

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Gelijke behandeling ondernemers en bewoners