Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Besluitvormend

woensdag 16 februari 2022

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

De raadsvergadering van 16 februari 2022 is op 17 februari 2022 om 18.45 uur hervat.
De Politieke Avond wordt ook live uitgezonden via: https://arnhem.notubiz.nl/live
In verband met de coronamaatregelen is er beperkt plek om de vergadering te volgen op het stadhuis.
Neem contact op met de griffie als u fysiek aanwezig wilt zijn via griffie@arnhem.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 3. 2.1
  Opening en mededelingen
 4. 2.2
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 5. 3
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 6. 3.8

  Dit benoemingsvoorstel maakt onderdeel uit van het voorstel Vaststellen: Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem (agendapunt 4.19).
  Omdat stemmingen over personen geheim zijn en uitgevoerd worden door middel van stembriefjes is dit onderdeel van het voorstel op deze plaats geagendeerd, direct aansluitend op de onderwerpen waarbij ook geheime stemmingen plaats vinden.

 7. 4
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 8. 4.2

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Duurzaam materiaalgebruik veld 1, 26 en 27
  Woonwagens passend in de buurt

  Moties

  Titel
  Meer verkeersveiligheid Schuytgraaf veld 1 met eigen ontsluitingsweg
  Meer zekerheid woonwagenbewoners
  Neem geen onomkeerbare besluiten voor de wijk
  Snelheid uit de Minervasingel halen
  Verslag van bevindingen

  Toezeggingen

  Titel
  Vaststellen: Ruimtelijk Raamwerk veld 1 Schuytgraaf
  Vaststellen: Ruimtelijk Raamwerk veld 1 Schuytgraaf
 9. 4.4

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Deskundige inwoners als schakel tussen buurt en professional

  Moties

  Titel
  Nieuwe visie zichtbaar in toekomstige plannen
  Zet buurtouders in als ogen en oren van de wijk
 10. 4.7

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Behoorlijk bestuur
  Betekenisvolle evaluatie
  Doen wat gevraagd wordt
  Knelpunt Huisvestingsverordening wegnemen
  Maak sturen op betaalbare koopwoningen mogelijk
  Woningen langdurig betaalbaar
  Woningen langdurig betaalbaar zoals vastgesteld

  Moties

  Titel
  Laat ouderen doorstromen naar wens
  Maak meer betaalbare woningen mogelijk
  Ook voor sociale koopwoningen een goede prijs-kwaliteitverhouding
  Samen goed doen
 11. 4.8

 12. 4.9

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Burgemeester en wethouders reizen nooit op kosten van anderen
  Complete verwijzing naar geheimhouding
  Juiste informatie bespaart tijd
  Omgekeerd toezicht?
  Prominentere rol Vraagbaak en (externe) vertrouwenspersoon
  Raadsleden en fractievolgers reizen nooit op kosten van anderen
  Toezicht op geschenken
  Transparantie en openbaarheid onderlinge – liefdes – relatie
  Vrijheid ook buiten de raad

  Moties

  Titel
  Onderzoek Netwerkcorruptie

  Toezeggingen

  Titel
  Weerbaarheidsscan netwerkcorruptie
 13. 4.10

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Voorkom energiearmoede door heldere communicatie over de kosten

  Moties

  Titel
  Duurzame warmte van duurzame bron
  Geen monopolieposities in de warmte transitie
  Geen monopolieposities in de warmte transitie
  Geen ruimte voor biogas
  Pilot cursus 18 jaar worden
  Vergroot draagvlak met goede communicatie
  Vooroplopen met groene waterstof
 14. 4.11

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Investeren in schoolhuisvesting
  Ontmoedigen middelengebruik

  Moties

  Titel
  Een vaste plek voor het jongerenpanel in Arnhem
  Inspraak zichtbaar meenemen in toekomstige uitvoeringsplannen/beleidsplannen
  Jeugdbeleid voor alle jongeren
  Kinderen met een beperking moeten kunnen fietsen
  Ook alle kansen voor jongeren in Zuid
  Zorgfraudemeldpunt beter bekend maken en bereikbaar maken voor jongeren via o.a. social media

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoeringsplan Nieuw Zuid
 15. 4.20

 16. 5
  Moties vreemd aan de agenda
 17. 5.1

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 18. 5.2

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 19. 5.3

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 20. 5.4

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 21. 5.5

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 22. 5.6

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 23. 5.7

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 24. 5.8

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 25. 5.9

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 16 & 17 februari jl. en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.