Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Behandeling Begroting (m1)

woensdag 11 oktober 2023

18:45 - 23:15

Agendapunten

 1. 1.RZ

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Raadzaal


  Portefeuille wethouder Smeulders:
  - Financiën


  Inspreker: de heer R. Barends


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Titel
  CO2-bijdrage in bouwleges
  Duidelijkheid bijdrages aan maatschappelijke partners
 2. 2.LF

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Landgoed/Festival


  Portefeuille wethouder Bouwkamp:
  - Arnhem-Oost aanpak
  - Cultuur
  - Groen en klimaatadaptatie in de stad
  - Duurzaamheid, inclusief energietransitie gebouwde omgeving en grootschalige opwek (exclusief energietransitie bedrijven en industrie en duurzame mobiliteit)
  - Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Verbinding station-museum
 3. 3.WG

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Walburgis


  Portefeuille wethouder Lauriks:
  - Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire)
  - Wijken en wijkgericht werken
  - Leefbaarheid
  - Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk)
  - Armoedebeleid
  - Schulddienstverlening


  Inspreker: de heer R. Barends


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Verbod op gokreclames en vergunningen van gokhallen
  Verplichte deelname Makelpunt van gemeentelijk vastgoed
  Zo snel mogelijke aanvraag energietoeslag
 4. 4
  20.15 uur - 20.30 uur: Pauze
 5. 6.LF

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Landgoed/Festival


  Portefeuille wethouder Roelofs:
  - Burgerparticipatie
  - Openbare Ruimte
  - Binnenstad
  - Sport
  - Evenementen
  - Afval
  - Erfgoed (inclusief Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
  - Ouderen
  - Jeugdzorg


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Alternatief voor vuurwerk; SPARK
  Financiële situatie van het sportbedrijf
  In gesprek over alcohol bij sportverenigingen
  Plan over sport
  Sloten op afvalcontainers
  Verdeling afvalstromen in Arnhem
 6. 7.WG

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Walburgis


  Portefeuille: wethouder Kundić:
  - Onderwijs
  - Jeugd
  - Mobiliteit
  - Economische Zaken
  - Circulaire economie
  - Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit
  - Citymarketing
  - Toerisme en recreatie (uitgezonderd Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
  - Regionale samenwerking (naast de rol van de burgemeester)
  - Projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Andere inzet energienoodfonds ondernemers
  Van Bedrijven Weten
  Verdeling laadpalen
 7. 8.RZ

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Raadzaal


  Portefeuille: burgemeester Marcouch:
  - Openbare orde en veiligheid
  - Handhaving (onderdeel openbare orde en veiligheid)
  - Veiligheidshuis
  - Regionale samenwerking (burgemeesterstaken)
  - G32 Algemeen Bestuur
  - Externe relaties
  - Lobby
  - Integriteit
  - Herdenken


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Behoud sfeerkeepers en gebiedsconciërges
  Maatregelen tegen antisemitisme
  Meer handhavingscapaciteit
  Niet bereiken gewenst effect VIOS
  Politiesterkte
  Tekort capaciteit bibob-toetsen
 8. 9.LF

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Landgoed/Festival


  Portefeuille: wethouder Van der Wel
  - Natuur en stadsparken
  - Water, milieu en luchtkwaliteit
  - Dierenwelzijn en biodiversiteit
  - (stads)Landbouw en stikstof
  - Omgevingsdienst, vergunningen, toezicht en handhaving
  - Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociale wijkteams


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Benchmark vergelijking dierentehuizen
  Gegevens over waterkwaliteit Arnhem
 9. 10.WG

  Fase: informatief & meningsvormend (1)
  Locatie: Walburgis


  Portefeuille: wethouder Van der Geijn:
  - Inclusie (inclusief diversiteit en emancipatie)
  - Digitalisering
  - Automatisering
  - Privacy
  - Bedrijfsvoering
  - Inkoop
  - P&O
  - Internationale samenwerking
  - Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling
  - Publieke gezondheid en GGD
  - Communicatie
  - Publieke dienstverlening


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Meldingsbereidheid LHBTIQ+ personen
  Rijkssubsidie Gezin en Kind
  Rol horecamedewerkers bij herkennen seksuele intimidatie
  Veiligheid LHBTIQ+ personen