Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Informatief/Meningsvormend/Besluitvormend

woensdag 25 oktober 2023

18:45 - 23:15

Agendapunten

 1. 1.RZ

  Op 21 juli 2021 heeft de raad de motie Kinderburgemeester 21M54g aangenomen. Vorig jaar is tijdens de Politieke Avond van woensdag 2 november Dyla Uitdehaag als eerste kinderburgermeester van de gemeente Arnhem benoemd en geïnstalleerd! Op 25 oktober zwaait Dyla af en wordt de volgende kinderburgemeester geïnstalleerd. De selectiecommissie voor de nieuwe kinderburgemeester bestaat dit jaar uit: Nicky Eppich, Marin Noomen en Floor Hogenhout. Het betreft een feestelijk moment, waar uiteraard ook de oude én de nieuwe kinderburgemeester zelf aan het woord zullen komen. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren.


  Locatie: Raadzaal

 2. 2.RZ
  19.15 uur - 20.00 uur: Rondvraag en mededelingen
 3. 3
  20.00 uur - 21.00 uur: Informatieve & meningsvormende vergadering
 4. 3.1.RZ

  Fase: meningsvormend (1)
  Locatie: Raadzaal


  Portefeuille wethouder Smeulders:
  - Financiën


  Portefeuille wethouder Lauriks:
  - Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire)
  - Wijken en wijkgericht werken
  - Leefbaarheid
  - Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk)
  - Armoedebeleid
  - Schulddienstverlening


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Titel
  Bieden duidelijkheid index subsidies en huur
  Maatregelen energiearmoede
  Veteranenhuis
 5. 3.2.WG

  Fase: meningsvormend (1) vervolg
  Locatie: Walburgis


  Portefeuille: wethouder Van der Wel
  - Natuur en stadsparken
  - Water, milieu en luchtkwaliteit
  - Dierenwelzijn en biodiversiteit
  - (stads)Landbouw en stikstof
  - Omgevingsdienst, vergunningen, toezicht en handhaving
  - Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociale wijkteams


  Hieronder de beide links naar twee informatieve filmpjes welke zijn opgenomen door de afdeling financiën met betrekking tot de begroting algemeen en specifiek voor de begroting 2024:
  Presentatie over de toelichting bij begroting van de gemeente Arnhem
  Presentatie over de begroting 2024 van de gemeente Arnhem

  Toezeggingen

  Titel
  Financiële consequenties beschermd wonen
  Overgangsregeling bij gebruik van WMO-hulpmiddelen
  Personeelstekorten in de Wmo-Huishoudelijke ondersteuning
 6. 3.3.LF

 7. 4
  21.00 uur - 21.15 uur: Pauze
 8. 5
  21.15 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 9. 5.1
  Opening en mededelingen
 10. 5.2
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 11. 6
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 12. 7
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen