Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Besluitvorming Perspectiefnota

woensdag 14 juni 2023

18:45 - 23:15

Agendapunten

 1. 1
  18.45 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 2. 1.1
  Opening en mededelingen
 3. 1.2
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 4. 2
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 5. 3
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 6. 3.1

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Geen aanmoediging weghalen rookgaskanalen
  Geld voor zorg blijft voor zorg

  Moties

  Titel
  Ambachtskwartier Geitenkamp
  Ambitie stedelijke ontwikkeling waarmaken
  Ambities beweegnorm jeugd naar boven bijstellen
  Arnhem 800 jaar
  Arnhemse cyberwegenkaart 2.0
  Een integrale aanpak zorg, welzijn en werk en inkomen
  Een realistische basis voor onderwijshuisvesting
  Feliciteren en informeren
  Formuleer meetbare doelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan
  Geen commerciële bijlesbureaus in Arnhemse schoolgebouwen
  Graffiti als kunstvorm
  Holocaustbewustwordingsprogramma en bezoek herinneringsinstellingen
  Huisvesting creatieven en cultuurbudget
  Kunstgras is niet groen
  Laat dubbel-gedupeerde huurders met een fout energielabel niet in de kou staan
  Meer balans in woning aanbod wijk Geitenkamp
  Meer bewegen voor oudere ouderen en of mensen die slecht ter been zijn
  Meer regie over de raadsagenda met een termijnagenda
  Motie ter bevordering van integriteit en bestrijding van corruptie onder ambtenaren
  Onderzoek de gevolgen van de bezuinigingen op de zorg
  Operatie Stationshal
  Opvang dakloze niet-rechthebbende EU-burgers
  Patrouillering voormalige parkeergebieden
  Perspectief voor handhavers in leefbare wijken
  Prioriteit geven aan Veiligheid bij de Begroting
  Raadswerkgroep openbaar vervoer
  Red ons openbaar vervoer
  Regel het goed en richt een gemeentepolitie op
  Scenariodenken
  Steun de sociale werkvoorziening
  Verhoging waakzaamheid Arnhem
  WOZ klantvriendelijk
  Zakgeld voor oppositie
  Zorg dat Huurdershuis goed haar werk kan doen

  Toezeggingen

  Titel
  Ambachtskwartier Geitenkamp
  Feliciteren en Informeren
  Meer bewegen voor oudere ouderen en of mensen die slecht ter been zijn
  Perspectiefnota 2024-2027 & Turap 1 2023