Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Raadskamers en Besluitvorming

woensdag 27 maart 2024

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Het betreft een gecombineerde informatieve- meningsvormende- en besluitvormende Politieke Avond.
Zie ook: Vergaderschema, verordeningen, reglementen en informatie
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.RZ

  Amendementen

  Titel
  Vereenvoudigen waar het kan

  Moties

  Titel
  Betrek leraren bij de totstandkoming van de Onderwijsagenda
  Collectieve woonvormen ook voor huurders
 2. 2
  19.30 uur - 20.45 uur: Informatieve & meningsvormende vergadering
 3. 2.1.RZ

  Bespreking van amendementen en/of moties
  Locatie: Raadzaal

  Bijlagen

 4. 2.2.WG

 5. 3
  20.45 uur - 21.00 uur: Pauze
 6. 4

  Locatie: Raadzaal

 7. 4.1
  Opening en mededelingen
 8. 4.2
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 9. 5
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 10. 5.1

  Bijlagen

  Moties

  Titel
  Circulair en demonteerbaar moet je doen
  Laat de raad meebeslissen over Arnhemse Onderwijsagenda
  Opgewekte schooldaken voor lagere exploitatie
  Voldoen aan de minimumnorm voor schoolpleinen

  Toezeggingen

  Titel
  Betrekken leraren bij Onderwijsagenda
 11. 5.2

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Meer koopwoningen in kwetsbare wijken niet uitsluiten

  Moties

  Titel
  Alle (toekomstige) Arnhemmers zijn even belangrijk
  Behoud rolstoelgeschikte woningen voor de doelgroep
  Bevorderen cultuursensitieve woonzorgvoorzieningen
  De verhuiscoach voor een goede doorstroming
  Doorstroom in de eigen wijk is heel wenselijk
  Financiële risico’s in de Woonvisie beperken
  Ga op zoek naar woonruimte in de wijkplannen
  Verlies studentenwoningen niet uit het oog
  Woningsplitsing stimuleren met een splitsingscoach

  Toezeggingen

  Titel
  Jaarlijkse monitor woningbouw met harde en zachte plancapaciteit