Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Besluitvormend

woensdag 7 februari 2024

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Het betreft een geheel besluitvormende Politieke Avond.
Zie ook: Vergaderschema, verordeningen, reglementen en informatie
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 3. 2.1
  Opening en mededelingen
 4. 2.2
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 5. 3
  Hamerstukken
 6. 4
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 7. 4.3

  Dit onderwerp is tijdens de Politieke Avond van 7 februari terugverwezen voor een behandeling in een raadskamer en zal op een later moment ingepland worden.

 8. 4.4

 9. 5
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 10. 5.3

  Tijdens de besluitvormende vergadering van 24 januari jl. heeft de fractie van de ChristenUnie verzocht om onthamering van dit agendapunt. De fractie wil hiermee in de gelegenheid worden gesteld om een amendement en moties in te dienen. Vervolgens is dit agendapunt niet meer behandeld tijdens de Politieke Avond van 24 januari jl. en zal nu tijdens deze Politieke Avond van 7 februari aan de orde komen.

  Moties

  Titel
  Cijfers institutioneel racisme bij de Politie inzichtelijk maken
  Conclusies parlementair onderzoeksrapport uitwerken
  Onderzoek etnisch profileren

  Toezeggingen

  Titel
  Onderzoek etnisch profileren
 11. 5.5

 12. 6
  Moties vreemd aan de agenda
 13. 6.1

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 7 februari en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.