Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Raadskamers Perspectiefnota (vervolg) en Besluitvorming

woensdag 29 mei 2024

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Het betreft een gecombineerde (i/m/b) Politieke Avond.
Zie ook: Vergaderschema, verordeningen, reglementen en informatie
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.RZ
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2

  De raadskamers van 29 mei staan in het teken van de hervatting van de meningsvormende bespreking van de Perspectiefnota 2025 – 2028, Jaarstukken 2023 en Turap 1-2024. De bespreking vindt plaatst in 3 raadskamer, waarbij de behandelingen van vorige week afgerond kunnen worden. Iedere raadskamer bespreekt die delen van de voorstellen die horen bij de portefeuilles van de portefeuillehouders. In de bijlage 'Portefeuilleverdeling college van B&W' (zie hieronder) en in de toelichting bij de raadskamers staan de onderwerpen welke binnen de portefeuilles van het college vallen (en dus in die raadskamer besproken worden). Alle 3 de raadsvoorstellen hebben een afzonderlijk behandeladvies maar worden tegelijk (dus in samenhang) besproken in alle 3 raadskamers.
  In de toelichting van iedere raadskamer staat een verkorte weergave van de voorgestelde behandelwijze.

 3. 2.4.RZ

  Meningsvormende bespreking - vervolg
  Locatie: Raadzaal
  Behandeladvies:

  1. Start met de hervatting van de beantwoording van het college: het thema zorg wordt als eerste besproken (met daarin de portefeuilles van beide wethouders die binnen zorg vallen).
  2. Na afronding van dit thema in eerste termijn kan wethouder Roelofs de vragen op zijn andere portefeuilles beantwoorden, gevolgd door wethouder Van der Wel die zijn openstaande vragen kan beantwoorden.
  3. Indien nodig kan de raadskamer een tweede termijn houden.  Portefeuille wethouder Roelofs:

  • Burgerparticipatie
  • Openbare Ruimte
  • Binnenstad
  • Jeugdzorg
  • Sport
  • Evenementen
  • Afval
  • Erfgoed (inclusief Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
  • Ouderen


  Portefeuille wethouder Van der Wel:

  • Natuur en stadsparken
  • Water, milieu en luchtkwaliteit
  • Dierenwelzijn en biodiversiteit
  • (stads)Landbouw
  • Omgevingsdienst (ODRA), vergunningen en handhaving
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociale wijkteams

  Toezeggingen

  Titel
  Opbrengst WK Volleybal
  Betrekken raad bij beeldbepalende evenementen
  Plan stralen fonteinen
  Voorbereiding themasessies gespreknotitie zorg
 4. 2.5.LF

  Meningsvormende bespreking - vervolg
  Locatie: Landgoed/Festival
  Behandeladvies:
  De behandeling start met de eerste termijn van de wethouder, waarin de eerder gestelde vragen kunnen worden beantwoord. Indien nodig kan de raadskamer een tweede termijn houden.


  Portefeuille wethouder Smeulders:

  • Financiën
 5. 2.6.WG

  Meningsvormende bespreking - vervolg
  Locatie: Walburgis
  Behandeladvies:
  De behandeling start met de eerste termijn van de wethouder, waarin de eerder gestelde vragen kunnen worden beantwoord. Indien nodig kan de raadskamer een tweede termijn houden.


  Portefeuille wethouder Kundić:

  • Onderwijs
  • Jeugdbeleid
  • Mobiliteit
  • Economische Zaken en Citymarketing
  • Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit
  • Toerisme en recreatie (uitgezonderd Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid)
  • Regionale samenwerking (naast de rol van de burgemeester)
  • Projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk
 6. 3
  21.00 uur - 21.15 uur: Pauze
 7. 4.0.RZ
  21.15 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 8. 4.1
  Opening en mededelingen
 9. 4.2
  Herdenken van oud-raadslid de heer Paul van der Borg
 10. 4.3
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 11. 5
  Hamerstukken
 12. 6
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 13. 7
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 14. 7.1

  Amendementen

  Titel
  Inzicht in kwaliteit, gebruik en financiën voor verbetering doelgroepenvervoer
  Kwaliteit van dienstverlening moet snel omhoog

  Moties

  Titel
  Motie 'Van afkeuring'
  Zelfstandig reizen inzichtelijk maken
  Zorg voor centrale klachtenregistratie

  Toezeggingen

  Titel
  Eigen vervoer van scholen en ouders in leerlingenvervoer
  Verschil wijze van toewijzing doelgroepenvervoer Arnhem en Nijmegen
 15. 7.3

  De volgende drie raadsvoorstellen worden besproken als één agendapunt maar worden afzonderlijk in stemming gebracht:

  • Gebiedsvisie Presikhaaf 3 (7.3)
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Houtmanlocatie (7.4)
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Kermisland 110 (7.5)
 16. 7.4

  De volgende drie raadsvoorstellen worden besproken als één agendapunt maar worden afzonderlijk in stemming gebracht:

  • Gebiedsvisie Presikhaaf 3 (7.3)
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Houtmanlocatie (7.4)
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Kermisland 110 (7.5)
 17. 7.5

  De volgende drie raadsvoorstellen worden besproken als één agendapunt maar worden afzonderlijk in stemming gebracht:

  • Gebiedsvisie Presikhaaf 3 (7.3)
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Houtmanlocatie (7.4)
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Kermisland 110 (7.5)
 18. 8
  Moties vreemd aan de agenda
 19. 8.1

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 29 mei en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 20. 8.2

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 29 mei en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.