Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Besluitvormend

woensdag 28 februari 2024

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
A. Marcouch
Toelichting

Het betreft een volledig besluitvormende Politieke Avond.
Zie ook: Vergaderschema, verordeningen, reglementen en informatie
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.RZ
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 3. 2.1
  Opening en mededelingen
 4. 2.2
  Afscheid van raadslid mevrouw Carmen Quint
 5. 2.3
  Beëdiging van de heer Joost Gerretschen tot raadslid
 6. 2.4
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 7. 3
  Hamerstukken
 8. 4
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 9. 4.1

 10. 4.2

 11. 5
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 12. 5.2

  Amendementen

  Titel
  De raad houdt regie op de raadsagenda
  Debatverzoek is geen sollicitatie
  Het aanhouden van moties
  Het debat in de raad niet aan banden leggen
  Insprekers serieus nemen
  Interpellatie moet interpellatie blijven
  Laat genderneutraliteit uit het regelement van orde
  Maak organisatie rondom woordvoerders gemakkelijker
 13. 5.3

  Moties

  Titel
  Behoud van werkgelegenheid en bedrijventerreinen is óók uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem Oost
  Bereikbaarheid, toch geen luxe?
  Grootschalige Woningbouw met behoud van parkeernorm en stimulering van innovatieve oplossingen
  Keuzes maken in economische functies
  Meer uit onze bedrijventerreinen halen
  Stimuleren ontwikkeling betaalbare woningen programma Arnhem Oost
 14. 6
  Moties vreemd aan de agenda
 15. 6.1

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 28 februari en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 16. 6.2

 17. 6.3

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 28 februari en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.

 18. 6.4

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 28 februari en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.