Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

Raadskamers en Besluitvorming

woensdag 24 april 2024

18:45 - 23:15
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Het betreft een gecombineerde avond met raadskamers en besluitvorming.
Deze vergadering is live te volgen en later terug te kijken via: https://arnhem.notubiz.nl/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.RZ
  18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen
 2. 2
  19.30 uur - 20.45 uur: Informatieve & meningsvormende vergadering
 3. 2.1.RZ

  Meningsvormende bespreking
  Locatie: Raadzaal

  Toezeggingen

  Titel
  Afspraken met het Rijk over de inzet van de subsidiemiddelen ten aanzien van Spoorzone Oost ter beschikking stellen aan de raad
  Brief die het college van NS en ProRail heeft ontvangen verzenden aan de raad
  Zo veel als mogelijk maatwerk toe te passen om MTSA Technopower te behouden in de stad
 4. 3
  20.45 uur - 21.00 uur: Pauze
 5. 4.1.RZ

  Toezeggingen

  Titel
  Totaal overzicht overwogen bezuinigingsopties Perspectiefnota
 6. 5
  21.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering
 7. 5.1
  Opening en mededelingen
 8. 5.2
  Afscheid van raadslid Hans Eliëns
 9. 5.3
  Beëdiging van Erik Lu tot raadslid
 10. 5.4
  Beëdiging van Melchior Philips tot fractievolger
 11. 5.5
  Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling
 12. 6
  Onderwerpen direct ter besluitvorming
 13. 7
  Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen
 14. 7.1

  De volgende drie raadsvoorstellen worden besproken als één agendapunt maar worden afzonderlijk in stemming gebracht:

  • Bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 1 en 1a' (7.1)
  • Bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 26 en 27 & reparaties en detaillering' (7.2)
  • Exploitatieplan Schuytgraaf, 14e herziening (7.3)

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening', zoals vervat in verbeelding NL.IMRO.0202.987-0301.gml met bijbehorende regels en toelichting, gewijzigd vast te stellen door de wijzigingen opgenomen in bijlage 1 door te voeren.

  Geamendeerd aangenomen

  Amendementen

  Titel
  Inpassing woonwagens volgens afspraak
 15. 7.2

  De volgende drie raadsvoorstellen worden besproken als één agendapunt maar worden afzonderlijk in stemming gebracht:

  • Bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 1 en 1a' (7.1)
  • Bestemmingsplan 'Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening veld 26 en 27 & reparaties en detaillering' (7.2)
  • Exploitatieplan Schuytgraaf, 14e herziening (7.3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 26 en 27 & reparaties en detaillering', zoals vervat in verbeelding NL.IMRO.0202.1008-0301.gml met bijbehorende regels en toelichting, gewijzigd vast te stellen door de wijzigingen opgenomen in bijlage 1 door te voeren.
  2. Het gewijzigde ruimtelijk raamwerk voor veld 26 en 27 vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan Chw Schuytgraaf, veegplan 2017, herziening velden 26 en 27 & reparaties en detaillering', zoals vervat in verbeelding NL.IMRO.0202.1008-0301.gml met bijbehorende regels en toelichting, gewijzigd vast te stellen door de wijzigingen opgenomen in bijlage 1 door te voeren.
  2. Het gewijzigde ruimtelijk raamwerk voor veld 26 en 27 vast te stellen.

  Ongewijzigd vastgesteld.

 16. 7.3

 17. 7.4

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Uitzondering voor Arnhemse verenigingen die anno 2024 geen kunstgrasveld hebben

  Moties

  Titel
  Bescherm sporten in de buiten-ruimte
  Goede en veilig bespeelbare voetbalvelden Paasberg en Elsweide
  Het belang van de BOSA regeling
  Kunstgrasveld voor de Paasberg en Elsweide
  Ook Elsweide heeft recht op een kunstgrasveld
 18. 8
  Moties vreemd aan de agenda
 19. 8.1

  Dit onderwerp is niet behandeld tijdens de Politieke Avond van 24 april en zal in een volgende vergadering aan de orde komen.