Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie

maandag 8 april 2024

17:00 - 18:30
Locatie

SH - Rijnstroom

Voorzitter
H. Kumas
Toelichting

Het eten staat klaar om 16.45 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Ter vaststelling

 2. 2

  Ter bespreking


  Toelichting:
  In de Verordening op de Rekenkamer is vastgelegd dat rekenkamer elk jaar vóór 1 april een onderzoeksplan vast stelt, de auditcommissie gehoord hebbend, en brengt het vervolgens ter kennis van de raad. Omdat de auditcommissie van 18 maart is komen te vervallen, wil de rekenkamer graag op 8 april met u het onderzoeksplan (procesmatig) bespreken. Daarnaast heeft de rekenkamer ter informatie de volgende documenten naar de gemeenteraad verstuurd:
  1. Reglement van Orde
  2. Onderzoeksprotocol
  3. Gedragscode

 3. 3

 4. 4

  Ter bespreking


  Toelichting:
  N.a.v. de resultaten van het vorige Duisenbergonderzoek is de werkgroep 'Doorontwikkeling Begroten & Verantwoorden' de afgelopen periode aan de slag gegaan met de vraag 'hoe ziet de ideale begroting eruit?'. Inmiddels zijn er 4 bijeenkomsten geweest:
  1. Hoe komen we tot focus in de Begroting
  2. Indicatoren in de Begroting
  3. Verankeren beleid in de Begroting
  4. Meer inzicht in financiële middelen
  Tijdens deze vergadering zal er een korte terugkoppeling worden gegeven.

 5. 5

  Ter bespreking  Toelichting:
  Tijdens de Politieke Avond van 6 maart is er op verzoek van de auditcommissie een presentatie gegeven over het Weerstandsvermogen/Risicomanagement. Daarbij is tevens het aanbod gedaan door de accountant om (voor de auditcommissie) een vervolgsessie te organiseren, waarbij dieper kan worden ingegaan op de ontwikkeling van de weerbaarheid en wendbaarheid gemeente. Aan de auditcommissie de vraag hoe zij terugkijken op deze bijeenkomst en of er behoefte is aan een vervolgsessie.

 6. 6

  Open gesprek


  Toelichting: met het recentelijk aantreden van twee nieuwe leden van de auditcommissie wil de voorzitter graag bespreken hoe het gaat en waar de (informatie) behoefte ligt voor de auditcommissie?

 7. 7

 8. 8
  Rondvraag