Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie

maandag 1 juli 2024

17:00 - 18:30
Locatie

SH - Rijnstroom

Voorzitter
H. Kumas
Toelichting

Deze vergadering is geannuleerd

Agendapunten

 1. 1
  Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. 2

  Ter info: de rekenkamer heeft ter informatie de volgende documenten naar de raad verstuurd:

  • Aankondigingsbrief gemeenteraad - onderzoek omgevingsvergunningen Rekenkamer Arnhem

  • Aankondigingsbrief gemeenteraad - onderzoek subsidiebeleid Rekenkamer Arnhem

  • Onderzoeksopzet onderzoek omgevingsvergunningen Rekenkamer Arnhem

  • Onderzoeksopzet onderzoek subsidiebeleid Rekenkamer Arnhem

 3. 2.a

 4. 3

  · Er zal een ambtelijke toelichting worden gegeven op het 'Intern controleplan 2024'. Aansluitend en tussendoor is er ruimte voor vragen.
  · Aan de auditcommissie wordt gevraagd om een behandeladvies te formuleren richting de gemeenteraad. (Ter informatie: voorgaande jaren is het controleplan telkens rechtsstreek ter besluitvorming geagendeerd. Dit kan voor de eerste besluitvormende raadsvergadering van na het zomerreces);


  Zie ook:
  Artikel 2 Taken auditcommissie
  De auditcommissie is belast met de advisering aan en overleg namens de raad over:
  - het vaststellen van het jaarlijkse controleprotocol zoals bedoeld in artikel 2 lid van de Controleverordening;