Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadswerkgroep Burgerparticipatie

woensdag 5 juli 2023

17:00 - 18:25
Locatie

SH - Rijnstroom

Voorzitter
A.D.M. van der Laak
Toelichting

Er staat om 16.45 uur eten voor u klaar!

Agendapunten

 1. 1
  Opening, mededeling, vaststellen agenda
 2. 2

  VERVALLEN

 3. 3

  Streeftijd: 15 minuten
  Doel: ter bespreking (informerend)
  Toelichting: Tijdens de vergadering wordt de raadswerkgroep burgerparticipatie bijgepraat door wethouder Roelofs over de stand van zaken met betrekking tot burgerberaden.
  Agendastukken: -

 4. 4

  Streeftijd: 15 minuten
  Doel: ter bespreking (oriënterend)
  Toelichting: Gino Luurssen vraagt om met dit agenderingsverzoek om met de raadswerkgroep uit te wisselen of de methode van www.internetconsultatie.nl niet een bijdrage kan leveren aan de burgerparticipatie van Arnhem? Daarbij doet hij tevens de suggestie om dit concept, wellicht, nader te verkennen (mogelijkheid, financieel, IT-technisch e.d.).
  Agendastukken: Agenderingsverzoek

 5. 5

  Streeftijd: 15 minuten
  Doel: ter bespreking
  Toelichting: Op 10 mei vond er op verzoek van de raadswerkgroep een inspraakavond voor inwoners plaats in het kader van de Perspectiefnota ('in gesprek met de raad. Wat vindt u belangrijk voor Arnhem'? ) Ruim 100 Arnhemmers hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Graag kijken we als raadswerkgroep terug op deze bijeenkomst, waarbij mogelijk ook de vraag kan worden besproken of de raadswerkgroep naar de toekomst (begroting en/of perspectiefnota) vaker een dergelijke inspraakavond zou willen organiseren?
  Agendastukken: -

 6. 6

  Streeftijd: 10 minuten
  Doel: ter informatie
  Toelichting: Op 24 mei is de raadswerkgroep burgerparticipatie bijgepraat door Citisens over de voortgang van het onderzoek naar de niet-stemmer. Ook is er toen gesproken over de inhoud van de presentatie van het onderzoek tijdens de eerste Politieke Avond na het zomerreces van 6 september. Afgesproken is dat het concept programma (ter informatie) nog langs de raadswerkgroep zou worden gestuurd.
  Agendastukken: Notitie Programma Presentatie onderzoek niet-stemmers 6 september

 7. 7
  Rondvraag