Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadswerkgroep Burgerparticipatie

woensdag 25 januari 2023

17:00 - 18:30
Locatie

SH - Atelier

Voorzitter
A.D.M. van der Laak

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen:
  1. In verband met de volle agenda kon het agenderingsverzoek van Gino Luurssen met betrekking tot de herinrichting van het Spijkerkwartier (zie bijlage) deze vergadering niet behandeld worden. Voorstel is om deze te agenderen voor de volgende vergadering van de raadswerkgroep van woensdag 8 maart.
  2. Het projectplan van de vorige raadswerkgroep (d.d. december 2019) en de laatste versie van de bijgewerkte actiepuntenlijst (d.d. november 2021) vinden jullie in de bijlage.

 2. 4

  Ter besluitvorming (zie notitie)

 3. 5

  Ter bespreking

 4. 6

  VERVALLEN - doorgeschoven naar een volgende vergadering

 5. 7

 6. 8
  Rondvraag en w.v.t.t.k.